Novosti


TEMATSKI PANEL IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA NOVI VINODOLSKI 2015. – 2020.

U ponedjeljak  i utorak, 8. i 9.lipnja 2015. od 16 do 20 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski održan je tematski panel u svrhu izrade Strategije razvoja Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2015. do 2020. godine pod vodstvom  Florijana Čelića, direktora tvrtke Ideoplan,  izrađivača dokumenta.

1

– Strategija razvoja predstavlja temeljni strateški razvojni dokument našeg Grada za razdoblje od narednih pet godina. Izradom ovog dokumenta odredit će se smjer razvoja Novog Vinodolskog koji će biti temeljen na našim razvojnim potencijalima, potrebama i mogućnostima. Ovaj strateški dokument biti će rezultat pomne analize stanja ključnih indikatora za koncipiranje strateških smjernica Novog Vinodolskog, a kroz potrebno usklađivanje sa razvojnim strategijama viših razina i definiranje strateških ciljeva i prioriteta, instrument svih nas u jačanju apsorpcijskog kapaciteta u korištenju bespovratnih sredstava iz nacionalnih i EU fondova. Navedeno ukazuje na važnost ovog dokumenta za sve dionika na području Novog Vinodolskog.

2

Stoga je Grad Novi Vinodolski pri izradi Strategije, u potpunosti primijenio pristup partnerstva i javnosti koji će se proveo sukladno načelima konsenzusa, jednakosti i transparentnosti. Iz tog razloga Gradska vijećnica otvorila je vrata brojnim građanima, raznim udrugama, turističkim iznajmljivačima, agencijama, malim i srednjim poduzetnicima te svim zainteresiranima koju su nakon kratkog predavanja o samoj Strategiji dobili informacije o njenim prednostima te mogućnostima iskorištenja bespovratnih europskih i nacionalnih sredstava.  Svojim aktivnim sudjelovanjem, razmjenom informacija te predlaganjem brojnih inovativnih ideja upravo su građani doprinijeli izradi Strategije našega Grada. Njihove ideje i prijedlozi činit će temelj izrade dokumenta. Nakon pomne analize brojnih podataka iz svih dijelova društva Grad će organizirati još jedan tematski panel gdje će građanima biti predstavljena gotova verzija same Strategije koja će im u narednih 5 godina u mnogočemu olakšati put ka iskorištenju sredstava iz EU te nacionalnih fondova. Stanovnici Grada na vrijeme će biti obaviješteni o novom tematskom panelu putem službene web stranice Grada Novi Vinodolski – istakla je Sandra Ristić, voditeljica Odsjeka za projekte i EU fondove, ujedno voditelja tima za izradu Strategije razvoja Grada Novi Vinodolski  2015. – 2020.

3

Tijekom dvodnevne rasprave istaknuti su mnogi prijedlozi, među kojima su uređenje šetnice, signalizacija, sportska dvorana, uređenje plaža, unificiranje štandova po plažama, revitalizacija povijesnih i sakralnih građevina, najam bicikla-električni javni bickli, sportsko-rekreacijski centar, difuzni hotel, kuća ljudskih prava, ulaz na Kalvariju, sigurnost u prometu, dječja igrališta, zabavni park, pošumljavanje, navodnjavanje i razvoj poljoprivrede, poticanje poljoprivrede – revitalizacija zelene tržnice, širokopojasni Internet, spriječiti odlaženje mladih, potaknuti obrazovanje u ugostiteljskim  školama, razvoj moto sporta i biciklističkih ruta, kako privući investitore.

Pisani prijedlozi za uvrštenje u Strategiju pristigli su i od Športsko ribolovne udruge “Vrulja” iz Smokvice, a odnose se na izgradnju sustava kanalizacije, sportske lučice, stvaranje novog plažnog prostora, uređenje šetnice Smokvica – Klenovica u trim stazu, kao sastavni dio projekta Grada Novog Vinodolskog kao grada sporta i rekreacije.

 

 

Skip to content