Novosti


U ČETVRTAK, 31. SRPNJA, 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Jedanaesta sjednica novljanskog Gradskog vijeća bit će održana u četvrtak, 31. srpnja, s početkom u 9 sati. Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić predložio je dnevni red u kojem dominiraju prijedlozi odluka o prostorno – planskoj dokumentaciji – o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodiolski, o izradi III izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski te izradi I. izmjena i dopuna UPU Poslovne zone Zapad, kao i prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu i izvješće o radu gradonačelnika VII-XII 2013. godine.

zeljak118

Na dnevnom redu je i izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata, prijedlog odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja obveze komunalnog doprinosa za izgradnju luke nautičkog turizma – odlagalište plovnih objekata, prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije  za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila te prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Mandatne komisije. Nakon verifikacije zapisnika s 10. sjednice, predviđena su vijećnička pitanja i prijedlozi.

Skip to content