Novosti


U GRADSKOJ VIJEĆNICI NOVOG VINODOLSKOG PREDSTAVLJEN PROJEKT ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM “MARIŠĆINA” U PRIMORSKO – GORANSKOJ ŽUPANIJI

Predstavnici trgovačkog društva za gospodarenje otpadom Ekoplus iz Rijeke predstavili su u Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Marišćina” u Primorsko – goranskoj županiji, koji je vrijedan oko četrdeset i devet milijuna eura, a planira se završiti do kraja 2014. godine. Novi Vinodolski jedna je od šest pretovarnih stanica za prikupljanje otpada te odvosz na “Marišćinu”. U oanel diskusiji postavljen niz pitanja.

Postojeći kapaciteti

Postojeći kapacitet turističkog naselja je cca 3600 ležajeva. U središnjem dijelu turističkog naselja uz obalu se nalazi centralna građevina (restorani, unutarnji bazeni s pratećim sadržajima: masaže i sl. i dr.); visine P+3 i ukupne građevinske (bruto); površine od cca 10.000 m2. Građevina je u lošem stanju i svojom kategorijom i kapacitetom ne zadovoljava potrebe planiranog turističkog naselja. Iznad centralne građevine se nalazi 8 paviljona različitih kapaciteta i visina 3 do 5 etaža i ukupne građevinske (bruto); površine od 9.577,37 m2. Paviljoni su u unutrašnjosti djelomično preuređeni. Izgrađeni su 70-ih godina. U istočnom dijelu područja obuhvata su novoizgrađeni apartmani izgrađeni 2004. i 2005. godine. Apartmani su kategorije 4 ****, a oni izgrađeni 2004 raspoređeni su u 20 objekata visine P+2+PK ukupne građevinske (bruto); površine od 19.600 m2. Apartmani izgrađeni 2005. godine raspoređeni su u 15 dvojnih objekata visine P+1 i ukupne građevinske (bruto); površine od 5.250 m2. Posebna kvaliteta ovoga dijela turističkog naselja je da svaki apartman ima pogled na more. Iako je smještaj odličan u cijelom prostoru osjeća se nedostatak zajedničkih i pratećih sadržaja.

U zapadnom dijelu turističkog naselja je postojeći kamp. Unutar kampa sagrađena je jedna samoposluga i recepcija na ulazu u kamp uz državnu cestu-jadransku magistralu. Kapacitet kampa je 2000 osoba. Zona sporta – teniski tereni su novouređeni, ali nedostaje centralna građevina – klupski prostor. Kupališne zone mogu se podijeliti na prirodne, uređene i na devastirane. Ne zadovoljavaju niti kvalitetom i opremljenošću, te zahtijevaju velike intervencije. Osobito ukoliko se zona realizira u potpunosti, morat će se osigurati dovoljna prosječna površina plaže po kupaču. Ocijenjujući prostor u cijelini evidentan je nedostatak centralnih i zajedničkih te pratećih sadržaja koji bi upotpunili kvalitetu ponude i usluga.

Skip to content