Novosti


U NOVOM VINODOLSKOM POČELA S RADOM LJETNA ŠKOLA LJUDSKIH PRAVA

 

Svečano je otvorena ovogodišnja Ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom u organizaciji Hrvatskog centra za ljudska prava Novi Vinodolski, Grada Novog Vinodolskog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u nazočnosti eminentnih predavača. Ljetnu školu otvorio je prof. dr. sc. Edurad Kunštek, Pravni fakultet Rijeka, koji je istaknuo da se često krše ljudska prava i da treba paziti na građanske, upravne i kaznene postupke pred sudovima kako bi Ustavni sud imao što manje posla, a isto tako i Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu.

zeljak5

Sudionike Škole pozdravio je gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, koji je tom prigodom istaknuo da se Škola održava u Gradskoj vijećnici gdje je 6. siječnja 1288. godine potpisan Vinodolski zakon, prvi akt o zaštiti ljudskih prava u tadašnjoj Europi. Ove godine Grad Novi Vinodolski obilježava dvije značajne obljetnice 725 godina Vinodolaskog zakona i 135 godina turizma. Novi Vinodolski je grad znanja – kazao je gradonačelnik Butković, ističući da je u njemu 1995. godine osnovan Hrvatski institut za ljudska prava, danas Hrvatski centar za ljudska prava Novi Vinodolski, jedini takav u Hrvatskoj, koji bi trebao prerasti u Regionalni centar za ljudska prava u Novom Vinodolskom, u kojemu bi se cijele godine izvodila nastava sa studentima i izučavala zaštita ljudskih prava i temljenih sloboda. – Vjerujem da će se, uz Grad Novi Vinodolski i Primorsko – goransku županiju i država uključiti u tu inicijativu i da ćemo je realizirati – istaknuo je gradonačelnik Oleg Butković.

zeljak7

Sudionike je pozdravila i Štefica Stažnik, zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava, koja je istakla potrebu podizanja svijesti o zaštiti ljudskih prava te poželjela da što manje tužbi iz Republike Hrvatske odlazi u Strasbourg. Još uvijek na Europski sud za ljudska prava iz RH dolazi velik broj tužbi, zato što se ne rješavaju pred hrvatskim sudovima, zbog čega treba što više raditi na upoznavanju principa Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i što više iz primjenjivati u praksi. Poželjela je studentima – polaznicima Ljetne škole da u Novom prikupe što više znanja , jer ovakav oblik edukacije ne postoji nigdje u Hrvatskoj. Štefica Stažnik je podržala inicijativu gradonačelnika da Ljetna škola preraste u stalnu školu ljudskih prava u Novom Vinodolskom, odnosno regionalni centar za ljudska prava Novi Vinodolski.

zeljak8

Škola je okupila je 25 studenata s hrvatskih pravnih fakulteta u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu te studente pravnih fakulteta u Mostaru (BiH) i Pogorici (Crna Gora), kako bi izučavali jedan od najvažnijih suvremenih mehanizama za zaštitu ljudskih prava – Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz 1950. godine. Ljetna škola forum je za raspravu o zaštiti ljudskih prava kako na regionalnoj tako i na nacionalnoj razini, kao i za stjecanje stručnih znanja i vještina potrebnih budućim pravnicima u djelovanju na poboljšanju zaštite ljudskih prava u vlastitoj domovini. Kao i svake godine kao predavači sudjeluju ugledni domaći i strani stručnjaci, s hrvatskih i inozemnih pravnih fakulteta kao i suci Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Škola traje šest dana.

Skip to content