Novosti


U NOVOM VINODOLSKOM PUNIONICA VODE, GOLF TERENI, VJETROELEKTRANE, SOLARNE ELEKTRANE, POVEĆANE ZONE UGOSTITELJSKO – TURISTIČKE NAMJENE …

ODRŽANA 30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA. PRIHVAĆEN NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE. MR. NENSI DRAŽIĆ PONOVO IMENOVANA RAVNATELJCOM DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA

 

Prema odredbama Prostornog plana Primorsko – goranske županije, koji je u fazi donošenja, za područje Grada Novog Vinodolskog uvršteni su veliki i značajni projekti za daljnji razvoj Grada, koji su od interesa za Primorsko – goransku županiju – punionica vode, golf tereni u Malom Polju, vjetroelektrane u Ruševu Krmpotskom, sunčana elektrana Gusta Draga, povećane su zone ugostiteljsko – turističke namjene te poslovne zone. Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko – goranske županije razmatralo je Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 30. sjednici, održanoj 28. studenog, te je, nakon kraće rasprave, prihvatilo zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na taj dokument, uz uvjet da se površine poslovne namjene za Grad Novi Vinodolski povećaju na 55 hektara.

Uvodno obrazloženje na sjednici Gradskog vijeća, kojom je predsjedavao Neven Pavelić, predsjednik Vijeća, uvodno izlaganje dala je Vesna Mrzljak, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj, koja je istakla da je od strane Primorsko – goranske županije, Zavoda za prostorno uređenje, dostavljeno Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Prostornog plana Primorsko – goranske županije, u kojem je navedeno da su usvojene bitne primjedbe Grada, koje se odnose na ugostiteljsko – turističku namjenu, planiranje gradnje objekata od interesa za PGŽ.

vijece1

. Prihvaćen je prijedlog Grada da se zona ugostiteljsko – turističke namjene Zagori 1 proširi do granice s Gradom Crikvenica za deset hektara te sada ta zona iznosi ukupno15 hektara. Znatno su povećani smještajni kapaciteti koji su, primjerice, na Panosu do sada iznosili 700 ležajeva, a sada iznose 2500 ležajeva, za Turističko naselje Zagori 2 s 2500 ležajeva povećano je na 3700 ležajeva. Zone ugostiteljsko – turističke namjene  uz naselja Povile i Klenovicu sada su pripojene naselju. Nakon usvajanja Prostornog plana PGŽ Grad Novi Vinodolski će imati obvezu za proširenu zonu ugostiteljsko – turističke namjene mijenjati Prostorni plan Grada Novog Vinodolskog ili donijeti novi plan.

Za projekte od županijskog interesa na području Grada neće trebati donositi urbanističke planove niti izmjene Prostornog plana Grada Novi Vinodolski, već će investitori na temelju Prostornog plana Županije moći ishoditi građevinske dozvole, poput punionice vode, sunčane elektrane i vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko.

Lokacija za punionicu vode je na predjelu Veles, a najveća dozvoljena površina građevinske čestice je dva hektara.

Vršci i Ruševo Krmotsko činit će jednu lokaciju za vjetroelektranu koja se nastavlja na lokaciju Vrataruša u Ličko – senjskoj županiji, a imala bi snagu od 66 MW. Sunčana elektrana Gusta Draga obuhvaća površinu od25 hektara, a osnovna namjena građevine je proizvodnja električne energije – sunčana fotonaponska elektrana. Maksimalna dozvoljena snaga sunčane elektrane je 10 MW.

U Prostorni plan PGŽ vraćen je na području Grada Novog Vinodolskog i projekt za golf terene u Malom Polju u neposrednoj blizini Novog Vinodolskog, maksimalne veličine do100 hektara, a vrsta golf terena je od 8 do 16 polja. Maksimalna površina za građevine iznosi 1,5 posto, planirano je 500 ležajeva, a ugostiteljsko – turistički sadržaji predviđeni su na deset hektara. Za gradnju golf terena u Malom Polju trebat će premjestiti trase vodova.

U raspravi je predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić pitao o planiranoj mini hidroelektrani u uvali Žrnovnica, a Vesna Mrzljak odgovorila je da to nije navedeno u Prostornom planu Županije, već se lokacija određuje Prostornim planom Grada Novi Vinodolski.

Gradsko vijeće je donijelo rješenje o imenovanju mr. Nensi Dražić za ravnateljicu Dječjeg vrtića Fijolica, koja je i dosad obnašala tu dužnost.

 

Skip to content