Novosti


U NOVOM VINODOLSKOM SE GRADI KRUŽNI TOK

Na križanju Jadranske magistrale sa županijskom cestom prema Bribiru, na predjelu Mel u Novom Vindolskom, gradi se kružni tok. To kružno raskrižje vanjskog radijusa petnaest metara riješit će promet na tom najfrekventnijem dijelu Novog Vinodolskog, posebno tijekom ljetnih mjeseci, kada je promet magistralom znatno pojačan.

Deponiju koriste tri jedinice lokalne samouprave: Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i Općina Vinodolska. Prvobitno je bilo predviđeno gospodarenje otpadom tehnologijom kompostiranja, međutim Strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj to je onemogućeno. Stoga će se pristupiti izgradnji privremene “kazete”, gdje će se odlagati otpad, čiji će se volumen sabijati strojem, a po sanaciji prostora sadašnjeg deponija otpad će se na isti način odlagati na tom mjestu. Grad je odredio tridesetak lokacija, tzv. “eko-otoka” na kojima će se odvojeno prikupljati otpad iz kućanstava, čime se prati trend donošenja pravilnika o ambalažnom otpadu i drugih pravilnika koji su u pripremi, a kojima će se regulirati primarno odvajanje krupnog otpada, guma, elektroničke opreme i drugog.

Skip to content