Novosti


U OMIŠLJU ODRŽANA OBUKA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE “PRIOBALJE 2016.”

civ.zas5

U Omišlju je 19. ožujka održana obuka postrojbi civilne zaštite opće namjene “Priobalje 2016”, u kojoj su sudjelovele postrojbe civilne zaštite gradova Bakra, Kraljevice, Novog Vinodolskog, Krka, Raba i općina Kostrene i Omišalj.

civ.zas2

Prije toga, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Velimir Piškulić uputio je poziv pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog da se obvezno odazovu obuci postrojbi CZ “Priobalje 2016” radi provedbe daljnjeg kontinuiranog uvježbavanja za potrebe sustava zaštite i spašavanja u Primorsko – goranskoj županiji.Novljanska postrojba civilne zaštite sudjelovala je u obuci.

civ.zas.3

Cilj obuke koja je imala vježbovni dio je da se pripadnike postrojbi opće namjene civilne zaštite uključi s ostalim snagama civilne zaštite u zadaće čišćenja i saniranja priobalja u slučaju iznenadnog zagađenja naftnim derivatima. Organizaciju cijele obuke je preuzeo Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka.

civ.zaš.1

Ova obuka je prepoznata kao zajednički interes jedinica lokalne samouprave i Primorsko – goranske županije, odnosno Županijskog operativnog centra za provedbu plana kod iznenadnog onečišćenja mora, stoga je ŽOC u obuku uključio Dezinsekciju d.o.o. Rijeka kao instruktora na četiri radne točke na kopnu, ali i ostalih snaga za provedbu vježbe na moru, koja je održana u sklopu toga osposobljavanja. Jadransko edukativno – istraživači centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora Primorsko – goranske županije održao je teoretski dio.

civ.zas9

Fotografije:Tomislav Cvitković

Skip to content