Novosti


U PETAK, 1. LIPNJA, 26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Na dnevnom redu sjednice je osam točaka. Sjednica će se održati u 10 sati u Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog.

Gradsko vijeće Novog Vinodolskog raspravljat će i odlučivati o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Centra Klenovice. Gradski vijećnici će raspravljati i o Prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu, Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu, Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu. Na dnevnom redu je i Prijedlog Izvješća sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vindolskog za 2011. godinu, Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu te Prijedlog Odluke o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata. Vijeće će raspravljati i o Prijedlogu Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila te o imovinsko – pravnim predmetima. Nakon prve točke dnevnog reda predviđena su vijećnička pitanja i prijedlozi.

Skip to content