Novosti


U UREDU GRADONAČELNIKA POTPISANI UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI PRETOVARNE STANICE NA ODLAGALIŠTU NEOPASNOG OTPADA DUPLJA

U nazočnosti gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Velimira Piškulića danas su potpisani ugovori o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice na odlagalištu neopasnog otpada Duplja Novi Vinodolski između KTD Ivanja d.o.o. Novi Vinodolski i izvođeča radova. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice na odlagalištu neopasnog otpada Duplja Novi Vinodolski potpisali su direktor Ivanja Alen Bruketa i direktor izvođača Geotehnika d.o.o. Mario Lasan, a Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pretovarne stanice Novi Vinodolski potpisali su također Alen Bruketa i direktor Karloline Kling d.o.o Marinko Prostran. Ugovor o obavljanju projektantskog nadzora na izgradnji Pretovarne stanice Novi Vinodolski potpisan je također između Ivanja i IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. Zagreb te  Ugovor o pružanju usluga obavljanju poslova koordinatora za zaštitu  na radu u fazi izvođenja radova – Koordinatora II na gradilištu izgradnje Pretovarne stanice Novi Vinodolski između Ivanja i Inspekta d.o.o. Zagreb.

P6060003

Tom prigodom je gradonačelnik Velimir Piškulić izrazio zadovoljstvo zaključenjem ugovora te početkom radova na pretovarnoj stanici Duplji, koji bi trebali započeti za desetak dana, a koji će se moći obavljati i tijekom ljetnih mjeseci, budući da je deponija Duplja u zaleđu Novog Vinodolskog. Osim što se u Novom izvode radovi na tri kanalizacijska sustava, uređuje se plaža na Bribirskoj obali, gradi most u Poslovnu zonu Zapad, sada je na red došla i pretovarna stanica Duplja, koju jedva čekamo i nadam se da će sve proteći kako treba. Na natječajima ste bili najpovoljniji izvođači, nadam se da ćete biti i najbolji – kazao je Velimir Piškulić.

Direktor KTD Ivanja Alen Bruketa kazao je da je ukupna vrijednost kompletnog projekta 5.861.778,12 kuna, a s PDV-om 7.327.222,65 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira projekt s 80 posto, a jedinice lokalne samouprave – Novi Vinodolski, Crikvenica i Vinodolska općina sa preostalih 20 posto. Ugovoreni rok za završetak radova je 120 dana  uključujući i ishođenje uporabne dozvole.

Pretovarna stanica Duplja na području Grada Novog Vinodolskog jedna je od pet predviđenih na području Primorsko – goranske županije i sastavni je dio integralnog sustava gospodarenja otpadom  koji obuhvaća Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Pretovarna stanica Novi Vinodolski je namijenjena za prihvat nesortiranog komunalnog otpada s područja gradova Novog Vinodolskog, Crikvenice te Vinodolske općine te pretovar u specijalne poluprikolice radi odvoza na konačnu obradu i trajno odlaganje na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina. U planu je da izgradnjom PS NOvi Vinodolsaki i početkom funkcioniranja cijelog sustava i Grad Senj postane korisnik PS Duplja Novi Vinodolski.

Potpisivanju govora nazočni su bili i Kristijan Stipeč, voditelj PJ Čistoća KTD Ivanja, Nenad Štekić, operativni voditelj radova Geotehnika d.o.o. i Marin Biuk, glavni nadzorni inženjer Karloling Kling d.o.o.

Skip to content