Novosti


Učenicima OŠ Ivana Mažuranića održano predavanje o očuvanju čovjekova zdravlja i okoliša

Predstavnica Komunalnog trgovačko društva Ivanj d.o.o., Ana Jovanović, ing. i predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Vesna Car Samsa, mr. održale su učenicima sedmih razreda OŠ Ivana Mažuranića edukaciju vezanu uz temu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada kao i utjecaja tog istog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje. Naglasak je bio na tome koliko je bitno da i oni sami sudjeluju u očuvanju okoliša i na koji način to mogu učiniti.

Edukacija je održana u okviru projekta, odnosno Programa edukacije o zaštiti okoliša i prevenciji zdravstvenih rizika uz potporu Primorsko-goranske županije. Radi se o hvalevrijednoj inicijativi Komunalno trgovačkog društvo Ivanj d.o.o.,  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i  Udruge stanara i suvlasnika zgrada, koju je podržao i Grad Novi Vinodolski budući da se radi o vrlo važnoj problematici koja sve više zaokuplja našu zajednicu, kako kroz negativan učinak na ljudsko zdravlje i okoliš tako i na kućni budžet. Ravnatelj osnovne škole, Boris Turjak, prof. i direktor Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. Alen Bruketa, ing. dogovorili su i nastavak edukacije kroz terensku nastavu tako da učenici na licu mjesta vide kako se gospodari otpadom.

Pored edukacije, u holu OŠ Ivana Mažuranića postavljena je izložba koja na jednostavan način prikazuje sve vrste otpada s kojima se najčešće susrećemo, način prikupljanja otpada i vozila koja se koriste za odvoz otpad. Također, istaknut je i projekt nabave dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Novom Vinodolskom, ukupne vrijednosti 1.802.931,97 kuna, a koji je temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.18.0139) sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda i to s 1.400.000,00 kuna, dok su ostatak sredstava osigurali Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. i Grad Novi Vinodolski.

Edukativna brošura ‘Lijep i čist Novi Vinodolski’ koja je također rezultat projekta, tj. Programa edukacije o zaštiti okoliša i prevenciji zdravstvenih rizika uskoro će se moći preuzeti na službenoj Internet stranici Komunalnog trgovačko društva Ivanj d.o.o. https://www.ivanj.net/hr.

Skip to content