Novosti


Udruga umirovljenika: IZLET GUPČEVIM KRAJEM 27.03.2010.

Udruga umirovljenika Grada Novi Vinodolski u zajednici sa poduzećem PAVLETIĆ organizira 27.03.2010. (subota) IZLET GUPČEVIM KRAJEM  sa posjetom marijanskom svetištu Mariji Bistrici

Luka Novi Vinodolski se nekada razvijala u skladu sa razvojem grada Novi Vinodolski i šire okolice, dok u posljednje vrijeme zaostaje u tom razvoju, odnosno ne prati potrebe za korištenjem lučkog prostora, uvjetovanog razvojem turizma, naročito nautičkog. Radi neadekvatne zaštite veći je dio akvatorija luke neupotrebljiv, a dio luke koji je zaštićen, premali je površinom i brojem vezova. Zato je cilj rekonstrukcije luke povećanje zaštićenog lučkog akvatorija što će se postići prvenstveno dogradnjom primarnog i izgradnjom novog sekundarnog lukobrana. Time će se omogućiti siguran prihvat brodova nautičara, osigurati vezove za domicilno stanovništvo, te veće putničke brodove, čime će se intenzivirati razvoj postojećih i novih lučkih aktivnosti i ostvariti znatno veći prihod.

Skip to content