Novosti


Udruga umirovljenika: POSJET KAZALIŠTU 26. ožujka 2010.

UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA NOVI VINODOLSKI organizira 26.03.2010. godine posjet kazalištu HNK „Ivan pl. Zajc“ Rijeka

na KONCERT  filmske i revijalne glazbe Orkestra opere HNK Ivan pl. Zajc i BIG BANDA Josipa Forembachera.

Zašto opet javna rasprava?

Nakon prve javne rasprave održane tijekom 2000. godine, konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski morao je biti znatno izmijenjen kako bi se uskladio sa Županijskim prostornim planom koji je u međuvremenu donijet i plan je višeg reda. Korekcije koje su izvršene bile su značajne, posebno u pogledu određivanja granica građevinskih područja, zbog čega je bilo potrebno sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova ponoviti javnu raspravu. Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30 dana i tood 15. lipnja do 15. srpnja 2004. godine.

U to vrijeme Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 45. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj: 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04); donijela je Uredbu o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN, broj: 128/04);. Temeljem te Uredbe Državna geodetska uprava ucrtala je granicu ZOP-a na Hrvatsku osnovnu kartu, a Primorsko-goranska županija pokrenula je izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana Županije kojim će se isti uskladiti sa Uredbom i Zakonom. Po donošenju usklađenog Prostornog plana PGŽ, odnosno temeljem istog, bilo je potrebno izvršiti usklađivanje Prijedloga prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Uredbom, Zakonom i Županijskim prostornim planom.
Budući da je u tom postupku došlo do ukidanja nekih dijelova građevinskog područja, sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova potrebno je ponoviti javnu raspravu.

Skip to content