Novosti


UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA SRETNA ŠAPA ORGANIZIRA PREDAVANJA O VAŽNOSTI STERILIZACIJE I KASTRACIJE MAČAKA I PASA

Udruga za zaštitu životinja Sretna šapa započinje svoj javni rad na edukaciji i senzibilizaciji građanstva o važnosti sterilizacija i kastracija pasa i mačaka.

Teme na predavanjima su zamišljene kao kratka, sažeta, informativna predočavanja važnih činjenica o dobrobiti samih sterilizacija i kastracija, te njihovim dugoročnim pozitivnim refleksijama na životinju, na stanište na kojemu obitavaju slobodnoživuće mačke, na javne površine gradova i mjesta, na odnos vlasnika prema kućnom ljubimcu, na odnos javnosti prema životinjama u svom okruženju.
sretnašapano1

Poslije prvog seta javnih predavanja u Novom Vinodolskom, Crikvenici i Bribiru, ambicija nam je krenuti sa istim, prilagođenim programom u vrtićima, u osnovnim i srednjim školama ove i narednih godina.

Veljača je prigodan mjesec za ove teme, jer je ustaljeno mišljenje u narodu kako je ovo mjesec parenja mačaka.

Na predavanjima će se senzibilizirati javnost, kako bi podržala trud Udruge pomaganjem životinjama koje će sterilizacijama i kastracijama biti zdravije i manje ozljeđivane u međusobnim borbama i dugoročno će biti manje bolesnih i zgaženih životinja po prometnicama, te pomoći našoj široj zajednici u edukaciji i stvaranju pozitivnog mišljenja prema ovako plemenitom i dobronamjernom činu za životinje – naveo je u pozivu dopredsjednik udruge Dario Jemrić.

kontakt: 095 3953 763

UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA SRETNA ŠAPA

Dopredsjednik Udruge
Dario Jemrić

Krasica 1

51250 Novi Vinodolski

tel: 097 759 4933

fax: 051 242 777

e-mail:[email protected]” target=”_blank”>[email protected]

sretnašapabr2

sretnašapacr3


Skip to content