Novosti


UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA SRETNA ŠAPA PROMIČE HUMANI ODNOS PREMA ŽIVOTINJAMA

Udruga za zaštitu životinja Sretna šapa, čije je sjedište u Novom Vinodolskom, a pokriva područje gradova Novog Vinodolskog, Crikvenice i Vinodolske općine, , mlada je udruga, nastala 2012. godine preregistracijom dotadašnje udruge za zaštitu životinja Novi Vinodolski. Udruga se brine za mnoge pse i mačke, koji su napušteni ili su na oporavku od bolesti i operacije. Riječ je o neprofitnoj, ekološkoj udruzi, koja se bazira na volonterskom radu svojih desetak aktivnih članova. Udruga broji 67 članova, a financira se uglavnom putem donacija.sret4

 Udruga Sretna šapa bavi se promicanjem humanog odnosa prema životinjama edukacijom odraslih i djece, promicanjem sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u svrhu smanjenja i kontrole njihovog broja i poduzimanjem raspoloživih zakonskih mjera radi sprečavanja istih te udomljavanjem napuštenih i zlostavljanih životinja.

Predsjednica Udruge Nikolina Šarar Žvanović navodi da će se kontinuirano provoditi sterilizacija i kastracija mačaka kroz akciju

„Uhvati-steriliziraj-vrati“, a započete su i pripreme  za izradu skloništa za napuštene i nezbrinute životinje s ciljem smanjivanja broja lutalica.

Prošle godine kroz redovan rad Udruge udomljeno je i spašeno 102 odraslih pasa i štenaca, 131 odraslih mačaka i mačića te liječeno 37 životinja. U ovoj godini Udruga je sterilizirala i kastrirala 50 mačaka i 9 pasa.

sret5

 

Udruga Sretna šapa započela je s dugoročnim Projektom „uhvati -steriliziraj-vrati“ s ciljem smanjenja i kontrole populacije slobodno živućih mačaka, održavanjem konstantnog broja mačaka na jednom staništu, što bi pridonijelo sprečavanju širenja zaraznih bolesti među životinjama, od kojih se neke mogu prenijeti i na čovjeka. Uz to, rješavanjem problema slobodno živućih mačaka poboljšala bi se i turistička slika grada. Udruga surađuje s Veterinarskom stanicom Crikvenica, Vetcentrom i nekim veterinarskim stanicama u Rijeci.

novi sretna špa

Financijski plan za rad Udruge u ovoj godini iznosi 88.000 kuna, što se odnosi na troškove hrane, higijensko – potrošnog materijala, edukativnog materijala, veterinarske troškove, troškove goriva i prijevoza i druge, što se ne može pokriti iz donacija. Sredstva koja zasad dobiva Udruga jedva su dostatna za dvomjesečne troškove- navodi se dalje. Naime, po zaprimljenoj dojavi o napuštenim psima i mačkama Udruga najprije nastoji pronaći privremeni smještaj za životinju, kako bi je makli s ceste. Najčešće je životinja u lošem stanju pa joj je potrebna i veterinarska pomoć, a ako se vlasnik ne javi u roku od 15 dana, životinja se oglašava u medijima te udomljava.

Ove godine Udruga je osim sterilizacija, kastracija, liječenja, akcija udomljavanja, ishodila dozvole za postavljanje oglasnih ormarića u crikvenici, Novom Vinodolskom i Vinodolskoj općini. U tijeku je izrada web stranice Udruge Sretna šapa, a u svibnju će biti organiziran humanitarni koncert u Novom Vinodolskom.

U 2013. Udruga nastavlja sa svim započetim aktivnostima

i to udomljavanjem pasa i mačaka koje se nalaze u skloništu za pse Veterinarske ambulante u Crikvenici, udomljavanje mačaka sklonjenih s ulice, prikupljanje donacija u novcu i hrani, edukaciju i promidžbu rada Udruge, edukaciju o nužnosti sterilizacije pasa i mačaka, organizaciju humanitarnih događanja  te privlačenje novih članova – volontera.

sret2

U ovoj godini Sretna šapa dobila je financijsku potporu i donacije od zagrebačke banke, TZ Grada Novi Vinodolski, Grada Novi Vinodolski, Grada Crikvenice, TZ Grada Crikvenice te dobrih ljudi.

„Usvajanjem životinje činite se dobro djelo, a životinja koju spasite i pružite topao dom i okruženje za život, bit će vam zahvalna i nagradit će vas doživotnom  privrženošću i prijateljstvom“.

Skip to content