Novosti


UDRUGE: Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2021. godini

KLASA: 611-01/20-10/4

URBROJ: 2107/02-04-21-2

Novi Vinodolski, 7. siječnja 2021. godine

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021. godinu, Programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, Programu socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Novom Vinodolskom.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog.

Iznosom od 1.790.000,00  kuna iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog planira se financirati i sufinancirati okvirno 70 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: sporta i tehničke kulture, kulture, sportskih i kulturnih manifestacija, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec., v.r.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje Udruga u 2021.godini 

 

Skip to content