Novosti


Ulica braće Radić i Frankopanski trg bez pristupa automobilima

Prometnom regulacijom za vrijeme izvođenja radova na uređenju Korza hrvatskih branitelja neće biti moguć kolni pristup na ulicu braće Radić, niti na Frankopanski trg. Promet, odnosno parkiranje na tim površinama neće biti moguće čitavo vrijeme izvođena radova. Tekst objave

Temeljem odredbi čl. 28. i 29.a. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04);, članka 4. i 6. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (N.N.RH, broj 101/99); i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Sl.novine PGŽ, broj 25/04);, Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski objavljuje da 7. veljače 2005. godine započinje

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA “PRISIKA”

Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, odnosno od 7. veljače do zaključno 21. veljače 2005. godine.

Uvid u Prijedlog izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja može se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Do zaključenja javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi i prijedloga Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja “Prisika” održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski dana 16.2.2005. (srijeda); u 12,00 sati.

Skip to content