Novosti


Uporabna dozvola

Izgrađena građevina smije se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se za nju može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti po posebnom propisu pošto tijelo graditeljstva izda uporabnu dozvolu za tu građevinu, a nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom,  naročito u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu. Iznimno se nova građevina, te rekonstruirana i adaptirana građevina za koju nije potrebna građevinska dozvola smije početi koristiti nakon dostave pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, odnosno završnog izvješća nadzornog in­že­­njera tijelu graditeljstva. To se ne odnosi na građevine i radove za koje je propisana obveza kontrole glavnog projekta.

U krmpotskom kraju postoji više sela i zaselaka. Sami Krmpoćani ih dijele na gornja, srednja i primorska sela. U gornja sela spadaju: Luka, Pavličevići, Grujići, Jurići, Radići Zabukovac i Bukovac, u srednja: Bačići, Podmelnik, Ruševo, Omar i Podomar, a u primorska: Bile, Staro Selo, Vukeljska Draga, Polje, Dubrava, Drinak, Poljica, Gornja i Donja Smokvica i Sibinj. Zapadno od Luke smjestilo se selo Omar, čiji se stanovnici smatraju Ledeničanima, ali je zbog blizine više vezano na Krmpoćane. Selo Alan spada gruntovno u krmpotski kraj, ali je u upravnom pogledu uvijek pripadalo kotaru Senj.

Skip to content