Novosti


Upravni odjeli Grada Novi Vinodolski

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga grada, kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad, ustrojavaju se upravni odjeli Grada. Ustrojstvo Gradske uprave uređuje se posebnom odlukom  Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i Statutom. Upravnim odjelima upravljaju pročelnici, koje na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Prvi susret igrača i novog trenera Bašića

Bašić trenutno ima na raspolaganju 25 igrača, tako da ovu sezonu neće biti

problema kod sastava momčadi.

Na prvom sastanku igračima su se obratili direktor kluba Milivoj Vidmar

i novi trener Bašić, koji je odmah zatražio disciplinu i zalaganje od

svih njemu raspoloživih igrača.

Skip to content