Novosti


UPU PANOS (T2,2) neizgrađeni dio građevinskog područja- UPU 21

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj 6. travnja 2009. godine donijeta je Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja PANOS (T22) neizgrađeni dio građevinskog područja- UPU 21. Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 17/09

Ovom Odlukom donio se Urbanistički plan uređenja PANOS (T2,2) neizgrađeni dio građevinskog područja- UPU 21  koji je izradio GEOPROJEKT d.d., PJ Kvarner, Zanonova 1/II, Rijeka.
Planom se određuju uvjeti organizacije prostora, uređenja, gradnje i zaštite površina građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2,2 Panos.

POVRŠINE TURISTIČKOG NASELJA

-Površina smještajnih kapaciteta – zona 1
Površina smještajnih kapaciteta je površina namijenjena organizaciji i korištenju svih sadržaja potrebnih za pružanje usluga smještaja i prehrane u turističke svrhe. Predviđeni kapacitet smještaja na površini smještajnih kapaciteta iznosi najviše 700 ležaja. Kategorija smještaja mora zadovoljavati uslugu minimalno 4*.
-Parkirališna/garažna površina – zona 4
Površina parkiranja definirana je za smještaj vozila posjetitelja i korisnika ugostiteljsko-turističke zone.
-Pješačke površine – zone 8
Pješačke površine omogućuju pristup obalnom dijelu izvan obuhvata ovog Plana, te povezuju zonu sa graničnim područjima.
-Površina sportsko-rekreacijske namjene – zona 3
Površina sportsko-rekreacijske namjene formirana je za organizaciju rekreativnih sadržaja sa parkovnom površinom.
-Površine trgovačko-uslužne namjene – zona 2
Površine trgovačko-uslužne namjene formirane su za organizaciju sadržaja prodajnog (butici, radnje specijaliziranih proizvoda, suvenirnice i druge prodaje na malo), uslužnog (turističke agencije, banke, pošta, saloni za uljepšavanje i sl.), ugostiteljskog (restorani, zalogajnice, caffe- barovi, slastičarnice i sl.) tipa.
-Zaštitne zelene površine – Z – zona 9
Zaštitne zelene površine formirane su kao obavezne površine u graničnom dijelu ugostiteljsko-turističke zone Panos sa državnom prometnicom.

Skip to content