Novosti


Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a prema podacima iz prethodne 2020. godine. Dakle, isti se odnosi na razdoblje od 01.1.2021. do 31.12.2021. godine, a umanjenje članarine od 50 %, odnosno oslobođenje od obveze plaćanja za pomoćne krevete, ne odnosi se na plaćanje turističke članarine za 2021. godinu.
Za 2020. godinu obveznici nisu podnosili Obrazac TZ2 već je zaduženje izvršeno preuzimanjem podataka s eVisitora. Zaduženja su vršena temeljem iznosa članarine propisanih Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Narodne novine, 14/20 i 88/20) slijedom čega su iznosi članarine umanjeni za 50%. Navedeno umanjenje je vrijedilo samo za 2020. godinu.
Ministarstvo turizma i sporta objavilo je u petak, 15.siječnja 2021. godine Upute za popunjavanje obrasca TZ, te pozivaju sve iznajmljivače koji još nisu podnijeli obrazac TZ2, da to učine što prije.
Skip to content