Novosti


Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski – pročišćeni tekst

Na temelju članka 35.stavak 1.alineja 4.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 14.07.2017.godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski sadrži Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10), Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.36/10) Odluku o donošenju I.Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.19/13), Odluku o donošenju II.Izmjena Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.18/14) i Odluku o donošenju III.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.21/16)u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA:350-02/17-20/9

URBROJ:2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 14.07.2017.

 

                                                                              Predsjednik Komisije za statut i poslovnik

                                                                                                  Velibor Topolovec

ODLUKA  O  DONOŠENJU 

URBANISTIČKOG  PLANA  UREĐENJA  NASELJA  NOVI  VINODOLSKI

(PROČIŠĆENI  TEKST)

Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski – pročišćeni tekst
Skip to content