Novosti


Urbanistički plan uređenja novog groblja Novi Vinodolski

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN RH broj 153/13) obavještava se javnost o izradi

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOVOG GROBLJA NOVI VINODOLSKI

ODLUKA o izradi
OBUHVAT iz PPUG NV
Skip to content