Novosti


Uređenje Korza hrvatskih branitelja

10.10.2006. Danas je potpisan ugovor o izvođenju radova na uređenju Korza hrvatskih branitelja vrijedan 5,5 mil. kuna između Grada Novi Vinodolski i građevinskog poduzeća Osijek – Koteks. Ugovor su potpisali gradonačelnik Oleg Butković i predsjednik uprave Osijek – Koteksa Drago Tadić. Inače, ova građevinska tvrtka jedna je od najjačih građevinskih firmi u Hrvatskoj, a do sada je izvodila radove na Autocesti Zagreb – Lipovac, izgradnji tunela Sv. Rok, kao i cesti Rupa – Jurdani.

Sa radovima na uređenju Korza hrvatskih branitelja započet će se za desetak dana, dok se sa radovima na izgradnji kanalizacije, vrijednih 600.000,00 kuna započinje već danas.

Stalni postav

Stalni postav će biti otvoren za posjetioce tijekom cijele godine

Sadašnji stalni postav koncipiran je tako da predstavlja najzanimljivije povijesne trenutke i ličnosti iz našeg grada. Zbog toga se stalni postav neće mijenjati, nego će se samo nadopunjavati nekim eksponatima. Planiramo izraditi natpise za eksponate na stranim jezicima, radi lakšeg snalaženja posjetioca koji dolaze iz drugih zemalja.

Mnogobrojni eksponati, koji leže neviđeni u neprimjerenom depou i nadalje neće biti izloženi, dok se ne saniraju prostorije i hodnik u kuli Turnac ili dok se ne izradi prenamjena prostora cijelog frankopanskog kaštela Iako nismo, zbog skučenosti prostora i nedostatka sredstava u mogućnosti nabavljati nove eksponate, ipak je jedan od primarnih zadataka muzeja otkup i obogaćivanje fundusa, pa planiramo akciju skupljanja donacija i otkupa etnografskih predmeta: dijelova narodne nošnje, odjeće koja se nekada nosila, predmeta i oruđa koje se koristilo u domaćinstvu ili za rad u polju i vinogradima.

U 2005. godini planiramo pozvati stručnjake koji se bave restauracijom slika, tkanine i drva kako bi uz pomoć njih izradili listu predmeta kojima je nužna restauracija ili manji zahvati i na taj način bi se zaustavilo njihovo propadanje. Upravo utvrđivanje stanja eksponata i izrada troškovnika radova na njima osnova je kako bismo se mogli natjecati na natječajima koje raspisuje Ministarstvo kulture i Županija Primorsko-goranska. Zbog svega toga moramo osigurati sredstva da stručnjaci dođu u muzej, jer fotografije i opisi nisu dostatni za pravovaljanu i stručnu ocjenu stanja.

Od redovne djelatnosti u 2005.godini nastaviti će se rad na sređivanju i izradi muzejske građe i dokumentacije. Potrebno je tiskati evidencijske kartone – obavezna muzejska dokumentacija, te izraditi crno bijele fotografije eksponata. Do danas nismo izvršili popisivanje građe u muzeju u Krmpotama, pa je potrebno uz pomoć i suradnju s Gradom u realizaciji popisivanja izvršiti planirano.

Mjesec svibanj je mjesec u kojem obilježavamo osnivanje muzeja u Novom (1.5.);, i Međunarodni dana muzeja (18.5.); pa planiramo prigodan program i izložbu. Temu dostavlja Muzejski dokumentacijski centar i jedinstvena je za sve muzeje, kako bi se povezala velika međunarodna porodica muzeja ( poznata je početkom godine);.

Muzej će surađivati s Osnovnom školom Ivana Mažuranića, kako bi se posjet muzeju što bolje uklopio u obrađivanje pojedinih nastavnih jedinica. Uspostaviti suradnju s nastavnicima i izraditi plan dolazaka u muzej. Nastaviti će se suradnja s školama u prirodi koje borave u našem gradu ili okolnim mjestima, kako bi učenici mogli posjetiti muzej. U našem muzeju susreće se građa koja se nalazi u sklopu školskih ili studijskih programa, pa ćemo vršiti promidžbu muzeja u agencijama koje organiziraju školske ekskurzije predlažući im posjet našem muzeju kao nadopunu nastavnog programa.

Plan muzeja je što bolja promidžba muzeja i bogate kulturne povijesti našeg grada. U slijedećoj godini ćemo još intenzivnije surađivati s Turističkom zajednicom Grada Novog Vinodolskog i turističkim agencijama uvrštavajući u njihove programe posjet Narodnom muzeju i galeriji u Novom Vinodolskom i to školske i odrasle populacije. Izradili bismo pokretni natpis koji bi se ljeti smještao na fasadi zgrade, obavještavajući posjetioce na postojanje i smještaj muzeja.

U promidžbi fundusa naročitu će se pažnju posvetiti ukazivanju na značaj Vinodolskog zakona, porodice Mažuranić i sačuvanih narodnih običaja i nošnji. Uočavajući problem devastacije-uništenja kulturnih spomenika (rušenje, krađa kamenja i kamenih okvira na crkvicama i si.); i potrebe njihove zaštite potrebno je što više upozoravati javnost i ukazivati na probleme, te potaknuti izradu ploča i upozorenja, da se radi o kulturnom spomeniku i da je svaka devastacija Zakonom o zaštiti kulturnih spomenika kažnjiva.

Skip to content