Novosti


USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE, 84-20-MV 

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za postupak Usluge održavanja objekata javne rasvjete, evidencijski broj 84 -20-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 22.5.2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem   2020/S 0F2-0019518.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.6.2020. godine do 10:00 sati.

Skip to content