Novosti


Usvojena prostorno planska dokumentacija

Na području Grada Novi Vinodolski primjenjuje se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine, broj: 55/06, 23/10 i 36/10) , te urbanistički i detaljni planovi uređenja kako slijedi: Kulturni identitet Novog Vinodolskog

Kulturni identitet Novog Vinodolskog na planu risane riječi je evidentan i djelotvoran, što se manifestiralo još u davnim vremenima. Nekoliko glagolskih natpisa nastala su u Novom već u 12. stoljeću, od kojih je najznačajniji Vinodolski zakon iz godine 1288., što se može smatrati i koji doista jest, jedan od najznačajnijih hrvatskih kulturnih spomenika najpolivalentnije krajnje afirmativno vrijednosne hrvatske nacionalne stečevine. Novi Vinodolski je stoljećima bio značajno žarište hrvatske glagoljaške pismenosti i književnosti, iznjedrivši iz svojih redova više od šezdesetak svećenika glagoljaša, tih žilavih i samozatajnih boraca za hrvatsku narodnu riječ hrvatski nacionalni identitet pred agresivnom tuđinskom porobljivačkom nasrtljivošću. Knjige što su napisane na glagoljici u Novom Vinodolskom još su: Prvi novljanski brevijar (1459);, Novljanski misal 1474);, Isprava notara Filipa Pilušinovića (1475);. drugi novljanski brevijar (1495); i Vinodolski zbornik iz 15. stoljeća. U 16. stoljeću nastalo je u Novom još niz brevijara, inkunabula i drugih crkvenih knjiga i tekstova, a i danas u nekim novljanskim kućama na još dosta inkunabula i drugih knjiga crkvene namjene, pisanih glagoljicom, što najbolje potvrđuje imanentnu upotrebnost ove vrste glagoljaške pismenosti. U novije pak vrijeme, zahvaljujući djelatnostima novljanske Narodne čitaonice prosvjetiteljska, rodoljubiva, beletristička i svaka druga knjiga, što ju ona posjedovala, bila je pristupačna svakom Novljaninu, koji je želio da se njome obrazuje i širi svoje duhovne horizonte. Kačićev “Razgovor ugodni naroda slovinskoga” mogao se pronaći skoro u svakoj novljanskoj obitelji, što je jedan od dokaza, kako je novljansko slobodarstvo i hrvatstvo bilo stalni poticajni instrumentarij u svijesti svakoga iole obrazovanog i ambicioznog Novljanina.

Skip to content