Novosti


UZ “BUBANJ I MUŽIKA SLOŽNO UDARAJ!”MESOPUSTARI POZDRAVILI GRAĐANE I GRAD NOVI VINODOLSKI

Na Mesopusnu nedilju novljanski Veliki i Mali mesopustari te mesopustari iz Klenovice, Povila i Donjeg Zagona u svečanim odorama uz gromoglasnu glazbu bubnjeva, pozdravili su mnogobrojne građane, Grad Novi Vinodolski i gradonačelnika Olega Butkovića sa suradnicima, Gradsku upravu te nastavili pozdravljati građane po Korzu hrvatskih branitelja i ostalim dijelovima Grada. U popodnevnim satima igralo se novljansko narodno kolo, a veliki i mali mesopust, sve su to ravnodušno promatrali s Travice i Srićine kuće.

Planirano uređenje

Detaljnim planom uređenja “Zagori” određuju se uvjeti rekonstrukcija postojećih građevina unutar obuhvata Plana s podizanjem razine postojećih turističkih kapaciteta na četiri i pet zvjezdica, te uvjeti uređenja cjelokupnog prostora na način da se, uz izgradnju novih smještajnih kapaciteta skupine hotela – vrsta hotel i zone vila, predvidi i obogaćivanje turističke ponude novim sadržajima sa restoranima, wellness centrom, kongresnom dvoranom, dječjim gradom, zonama sporta i rekreacije sa uređenjem plaže. Postojeće građevine i sadržaji se djelomično ruše, djelomično obnavljaju, a djelomično rekonstruiraju, a sve se nadopunjuje kvalitativnim sadržajima.

Uređuje se ulaz u turističko naselje na način da se na državnoj cesti (magistrali); planira treći trak, a postojeća cesta se izmiče prema istoku. Time se dobiva kvalitetniji i vizualno snažniji dojam ulaska, a crkva sv. Lucije dobiva veliki zeleni pojas oko sebe. Svi apartmani i vile imaju riješeno parkiranje vozila neposredno uz smještajnu građevinu. Hotelski kompleksi parkiranje vozila imaju riješeno garažama. Mreža pješačkih putova isprepleće cijeli prostor, a u centralnim dijelovima naselja uz pješačke poteze nižu se trgovine, restorani, barovi i sl. Cijeli otvoreni prostor slobodan je za kretanje i vanjskih posjetitelja.

Morska obala većim dijelom je ostavljena kao prirodna morska plaža, osim u dijelu koji se već koristi kao uređena plaža gdje bi se finim intervencijama stupanj uređenosti doveo na zadovoljavajuću razinu. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dalo je mišljenje za rekonstrukciju i sanaciju devastirane plaže u TN Novi Vinodolski. U skladu s mišljenjem Ministarstva, izrađen je od tvrtke ANT d.o.o. Elaborat zaštite okoliša za projekt sanacije i rekonstrukcije postojeće devastirane plaže Turističkog naselja Zagori u Novom Vinodolskom.

Sva gradnja smještajnih građevina visinom (max P+2 i max 2 podruma); bit će uklopljena u mjerilo prirodnog okoliša uz poštivanje svih uvjeta Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04);:

Skip to content