Novosti


ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE PREDŠKOLSKE NAMJENE: DJEČJI VRTIĆ „FIJOLICA“ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ODOBRILO POTPORU U IZNOSU OD 3,4 MILIJUNA KUNA

Grad Novi Vinodolski je za projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić „Fijolica“ u Novom Vinodolskom, u rujnu 2018. godine podnio projektnu prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ .

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 4.674.815 kuna, a odobreni iznos potpore čak 3.437.877 kuna. Cilj projekta je osigurati dostupnost usluge odgoja i predškolskog obrazovanja rekonstrukcijom i dogradnjom Dječjeg vrtića „Fijolica“; osigurati kvalitetniju uslugu odgoja i predškolskog obrazovanja stjecanjem adekvatnih uvjeta za rad kroz opremanje i usklađenje površina prostorija s Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

Skip to content