Novosti


ZA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU SKRB U PRORAČUNU GRADA OSIGURANO 2,7 MILIJUNA KUNA

Grad Novi Vinodolski svake godine, pa tako i ove, u proračunu je predvidio značajna sredstva za provođenje programa socijalne i zdravstvene skrbi, čime osigurava građanima veći standard od onog koji svojim programima osigurava  država i županija. Ove godine u proračunu Grada Novog Vinodolskog predviđeno je za program socijalne i zdravstvene skrbi 2,7 milijuna kuna. Cilj programa je osigurati pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, oboljelima, nemoćnima i invalidima, očuvanje zdravlja djece i odraslih te skrb za djecu s posebnim potrebama. Također, cilj programa je i pomaganje ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima koje se uključuju u prevenciju.

Programi socijalne i zdravstvene skrbi provode se kontinuirano, a namijenjeni su građanima Grada Novog Vinodolskog pa i šire, kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna ili zdravstvena skrb. Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Ured Grada i Upravni odjel za urbanizam i razvoj. U sklopu toga djeluje aktivno i Socijalno vijeće Grada Novog Vinodolskog.

Tijekom 2012. godine provodili su se svi programi socijalne i zdravstvene skrbi – redovni i dodatni, koji su bez obzira na probleme u punjenju proračunskih sredstava, imali prednost ispred ostalih zbog nastale socijalne situacije  izazvane kao posljedica recesije.

U 2013. godini ne samo da će se zadržava nivo skrbi, već se pojačavaju programi i sredstva.

nov9

Program zdravstva i socijalne skrbi provodi se kroz redovni program socijalne skrbi, u sklopu kojeg je pomoć za podmirenje troškova stanovanja ( voda, struja, najam, komunalna naknada, odvoz smeća), koje je minimalne kriterije utvrdio Zakon o socijalnoj skrbi. U pomoć za podmirenje troškova stanovanja spada i trošak ogrijeva čiju visinu svake godine utvrdi Županija po izvršenoj isplati Grada, a spisak korisnika utvrđuje Centar za socijalnu skrb Crikvenica i Grad Novi Vinodolski. Financira se i redovna djelatnost humanitarnih udruga – financiranje redovne aktivnosti i programa Gradskog društva Crvenog križa i Udruge umirovljenika  koja djeluje na području Grada i koja kroz svoju aktivnost okuplja velik broj članova.

Preostale udruge koje se financiraju kroz redovnu djelatnost su Dječji dom Braće Mažuranić, UHVIDR-a Crikvenica, UHDDR –a Novi Vinodolski, UHVDR Novi Vinodolski, Udruga antifašističkih boraca, Hrvatski časnički zbor Vinodol, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja te zavičajne udruge.

U sklopu dodatnih programa socijalne skrbi realizira se skrb o djeci i mladima putem ostvarenja prava na stipendiju socijalno ugroženih  nadarenih učenika i studenata, a u 2013. godini je sedamnaest korisnika. Plaća se jednokratna novčana pomoć pri rođenju djeteta u visini od dvije tisuće kuna, plaćaju se troškovi dojenčadi, boravka djece u Dječjem vrtiću Fijolica kao i plaćanje olakšica udjela roditelja. Sufinancira se javni prijevoz za učenike srednjih škola  (plaćanje karte Autotransu do pune cijene karte), a sufinanciraju se i marende za učenike Osnovne škole Ivana Mažuranića. Uz to, poseban program  u Dodatnom programu je sufinanciranje prijevoza svih redovnih studenata od 30 posto pune cijene koju plaćaju roditelji te 50 posto  u cijeni za učenike srednjih škola. Sufinancira se i program spasilačke službe  za korisnike Gradskog društva Crvenog križa na Glavnoj gradskoj plaži Lišanj.  

vinodol1

Također, program se realizira  i kroz skrb o obitelji davanjem  donacija unesrećenim i obiteljima s teško oboljelim članovima, davanjem paketa hrane, plaćanjem pogrebnih troškova, smještajem u ustanove socijalne skrbi, sufinanciranjem Službe traženja nestalih osoba putem GK Crvenog križa. Putem Dodatnog programa sufinancira se i program Dobri ljudi djeci Hrvatske kroz plaćanje dijela police osiguranja, čime se Grad pridružuje  akciji kojom se osiguravaju sredstva za sigurno osamostaljenje jednog djeteta iz Dječjeg doma Braća Mažuranić. I u ovoj godini, kao i u prošloj planira se svim umirovljenicima i onima koji nisu ostvarili mirovine u skladu s uvjetima, isplatiti „božićnice“. Poseban program je za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji predviđa pomoć njihovim obiteljima na prijedlog udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Putem dodatnog programa zdravstvene skrbi osigurava se i ostvaruje zdravstvena skrb iznad utvrđenog standarda kroz financiranje zdravstvene knjižice djeteta. Pomažu se i programi u organizacijama i udrugama invalidnih i teško oboljelih osoba s područja PGŽ – Udruga slijepih, Udruga civilnih invalida rata, Udruga multiple skleroze te Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Društvo dijabetičara, Klub liječenih alkoholičara i Udruga invalida Grada Crikvenice u koju je uključen velik broj članova s područja Grada Novog Vinodolskog. Kao poseban program  Dodatnog programa zdravstvene skrbi  predviđen je i dalje program Ministarstva socijalne politike i mladih .

U realizaciju cjelokupnog programa uključeni su Ured Grada, djelatnici Programa Pomoć u kući starijim osobama, članovi Socijalnog vijeća Grada, Centar za socijalnu skrb Crikvenica, GD Crvenog križa te voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.

Uz to, kao dodatni program predviđen je Skrining osteoporoze kod žena za područje Grada Novog Vinodolskog, za dobnu skupinu od 55 godina, a program provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.

U ovoj godini, kao i prošle godine, sufinancira se rad ambulante.

Skip to content