Novosti


ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE GRAD NOVI VINODOLSKI IZDVAJA OVE GODINE 1.285.000 KUNA

 

Grad Novi Vinodolski je u Proračunu 2013. za program zaštite i spašavanja predvidio 1.285.000 kuna. Svrha programa je osiguranje građana s područja Grada od požara, elementarnih nepogoda te pružanje pomoći građanima u slučaju potrebe spašavanja pri elementarnim nepogodima, a cilj programa je kontinuirano praćenje programa institucija zaduženih za provođenje mjera zaštite i spašavanja, kako bi bili spremni u svako doba pružiti zaštitu i spašavanje građana prilikom požara i drugih elementarnih nepogoda sa što manje štetnih posljedica.

Program se sastoji od tri programske cjeline: redovni program DVD-a San Marino Novi Vinodolski, kapitalne investicije – projekt izgradnje novog vatrogasnog doma, dodatni program posebnih mjera zaštite od požara po Programu Vlade RH te program Gorske službe spašavanja. 

VA2M

 

U 2013. godini nastavlja se s praćenjem rada i aktivnosti DVD-a San Marino odnosno osiguravanje uvjeta za nastavak realizacije programa na dostignutoj razini. Također, nastavlja će se s aktivnostima vezanim za Vladin program zaštite od požara, a u novljanskom vatrogasnom domu će, kao i prijašnjih godina, biti organizirana dežurstva svakim danom. Bit će organizirane i izviđačko – preventivne patrole u dane velike opasnosti od požara.

 

Budući da DVD San Marino obavlja djelatnost u objektu u vlasništvu Grada, koji ne zadovoljava propisane standarde za obavljanje vatrogasne djelatnosti, ove godine će se pristupiti izradi projekta novog vatrogasnog doma.

U 2014. godini je planirano nakon izrade projekta vatrogasnog doma ishođenje građevinske dozvole za izgradnju doma.VAT2V

Inače, tijekom 2012. godine Grad Novi Vinodolski je pratio rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva San Marino, osobito provođenje  posebnih mjera zaštite od požara prema republičkom programu, u što su bila uključena organizirana dežurstva u Vatrogasnom domu kao i izviđačko – preventivne patrole. Program odnosno njegovo provođenje ocijenjeno je uspješnim kao i prethodnih godine od strane inspektora zaštite od požara PGŽ i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka.

U proračunu su  osigurana i sredstva  za sufinanciranje Gorske službe spašavanja koja provodi zaštitu i spašavanje građana i pružanje prve pomoći kod elementarnih nepogoda.

Skip to content