Novosti


ZAKLJUČAK: Prodaja osobnih vozila iz vlastitog voznog parka

KLASA: 406-01/17-10/2

URBROJ: 2107/02-04-18-5

Novi Vinodolski, 1. veljače 2018. godine

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 1. veljače 2018. godine donosi

 Z A K L J U Č A K

  1. Odobrava se prodaja vozila AUDI A4 3.0 TDI Quattro kupcu Dalibor Dujić, Svilajska 22, Šibenik, po cijeni 66.000,00 Kn. Nalaže se Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu da pozove kupca da u roku 7 dana od dana dostave uplati razliku kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu.
  2. Odobrava se prodaja vozila Toyota YARIS 1.0 Terra kupcu Igor Frković, Vukovarska 13, Crikvenica, po cijeni 22.500,00 Kn. Nalaže se Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu da pozove kupca da u roku 7 dana od dana dostave uplati razliku kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu.
  3. Odobrava se prodaja vozila Toyota AURIS 1.4 D-4D kupcu KABEL d.o.o. Novi Vinodolski, Antona Mažuranića 39, Novi Vinodolski,  po cijeni 30.111,00 Kn. Nalaže se Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu da pozove kupca da u roku 7 dana od dana dostave uplati razliku kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu.
  4. Ovlašćuje se Upravni odjel za financije i javnu nabavu za primopredaju vozila i izdavanje računa kupcima.

 GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec.

Skip to content