Novosti


ZAPRIMANJE RAČUNA I UPLATNICA ZA KOMUNALNU NAKNADU I NAKNADU ZA UREĐENJE VODA PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE

Grad Novi Vinodolski omogućio je svim fizičkim i pravnim osobama zaprimanje računa i uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem adrese elektroničke pošte, i to za račune izdane za razdoblje nakon srpnja 2020. godine.

Ukoliko želite da Vam račun za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda dostavljamo elektroničkom poštom (e- mailom), popunite  zahtjev sa potrebnim podacima i  dostavitite ga na: [email protected] ili poštom na adresu Gradske uprave (Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

Račun dostavljen mailom u PDF formatu, istovjetan je tiskanom računu koji ste do sada primali poštanskim putem.

*Uskoro će biti dostupno elektronsko ispunjavanje navedenog obrasca. 

 

 

Skip to content