Novosti


Zaštita i očuvanje kulturne baštine jedan od prioriteta Novog Vinodolskog

Sukladno Strategiji razvoja Grada Novi Vinodolski 2015-2020, Grad Novi Vinodolski provodi aktivnosti u svrhu zaštite i obnove kulturne baštine. Na popisu prioriteta nalaze se: uređenje Frankopanskog trga, sanacija kule Kvadrac, modernizacija i proširenje Narodnog muzeja i galerije koji se nalazi u Frankopanskom kaštelu, obnova kuće braće Mažuranić i uspostavljanje Kulturnog centra,  revitalizacija kule Gradina-Ledenice.

Do danas je provedena sanacija kule Kvadrac, koju je sufinanciralo Ministarstvo kulture, a za potrebe modernizacije i proširenja Narodnog muzeja pokrenute su predradnje – izrada Konzervatorske studije Frankopanskog kaštela s kulom kvadrac i trgom, te izrada Muzeološkog koncepta. Konzervatorska studija ujedno je neophodan preduvjet i za projektiranje uređenja Frankopanskog trga. Izradu ova dva primarna dokumenta, iznosom od 100 tisuća kuna, sufinancira Primorsko-goranska županija, u okviru Javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s pozicije Fonda za pripremu i provedbu EU projekata.

Po završetku arheološkog istraživanja na Frankopanskom trgu i Frankopanskom kaštelu, i izrade prethodno navedene dokumentacije Grad će krenuti u projektiranje, a sredstva za realizaciju potražit će putem nacionalnih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava i natječaja prekogranične suradnje koji podupiru očuvanje i održivo korištenje kulturnih resursa.

Osim same zaštite kulturne baštine, valja imati na umu da ulaganje u kulturnu baštinu mora imati i društvenu i ekonomsku funkciju, stoga zajedno s građanima koji njeguju tradiciju i običaje, udrugama i ustanovama u kulturi moramo zajedno raditi na kreiranju programa korištenja i održivosti naše kulturne baštine .“- Velimir Piškulić

 

Skip to content