Novosti


ZAVRŠEN EU PROJEKT SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA “DUPLJA”

Odlagalište neopasnog otpada „DUPLJA“ na području Grada Novog Vinodolskog uspješno je sanirano i zatvoreno

Uvođenjem izvođača radova, GT Trade d.o.o. iz Splita u posao prije nešto više od 4 mjeseca započeo je projekt sanacije navedenog odlagališta koje se nalazi  na k.č. br. 9436/6 k.o. Novi na području grada Novi Vinodolski u Primorsko-goranskoj županiji na udaljenosti 7 km sjeverozapadno od grada Novi Vinodolski, uz cestu Novi Vinodolski – Breze.  Na odlagalište „Duplja“ otpad se odlaže još od 1969. godine, i to sa područja tri jedinice lokalne samouprave – Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i Općina Vinodolska općina, a prije 15 godina započele su prve aktivnosti na sanaciji odlagališta.

Izvođač radova je u proteklom razdoblju završio sve planirane radove prema projektnoj dokumentaciji, a oni su se odnosili na preoblikovanje otpada prema projektom definiranoj geometriji i prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom. Također je izgrađena hidrantska mreža za gašenje požara, kao i sustav za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda te sustav pasivnog otplinjavanja, a završne aktivnosti bile su krajobrazno uređenje prostora odlagališta.

Cjelokupan projekt proveden je u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta procijenjena  je na maksimalno 9.679.558,25 kn, pri čemu su ukupni prihvatljivi troškovi određeni na 8.518.452,00 kn, a bespovratna sredstva od 7.240.684,20  kn osigurana su iz Kohezijskog fonda Europske unije, što je čak 85%.

Završetkom navedenog projekta najveće koristi imat će stanovnici Grada Novog Vinodolskog i okruženja zbog značajnog smanjenja štetnih plinova, a novo sanirana i uređena površina neće više predstavljati negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Uz navedene dobrobiti, upravo završenim projektom sanacije i zatvaranja odlagališta neopasanog otpada „Duplja“ zasigurno će se pozitivno djelovati i na turizam kao jednu od najvažnijih privrednih grana u ovom dijelu Primorsko-goranske županije.

Otpad s područja Grada Novog Vinodolskog se od kolovoza 2017. godine zbrinjava na odlagalištu „Marinšćina“, a završetkom ovog projekta koji je uspješno proveden uz usku suradnju i podršku  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Novi Vinodolski u cijelosti ispunjava ciljeve koji su definirani u Planu gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.

Gradonačelnik Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić se zahvalio svima koji su sudjelovali na ovom projektu te istaknuo da će Grad Novi Vinodolski i ubuduće biti aktivan u pripremi i provedbi projekata za koje postoji mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava iz Europskih fondova kako bi stvorili što kvalitetnije uvjete za život i rad na području Grada Novog Vinodolskog s okruženjem.

Na provedbi cjelokupnog projekta „Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Duplja“ sudjelovali su:

  • T. Trade d.o.o. iz Splita (izvođač radova)
  • Karloline-KLING d.o.o. iz Rijeka (stručni nadzor)
  • Proatest d.o.o. iz Zagreba (usluge zaštite na radu)
  • Mundomelius d.o.o. iz Zagreba (tehnička pomoć)
  • Puppis d.o.o. iz Rijeke (usluge promidžbe i vidljivosti projekta)
Skip to content