Novosti


Završeni radovi na raskrižju Kalvarija


Grad Novi Vinodolski započeo je početkom 2016. godine postupak rekonstrukcije raskrižja Kalvarija na državnoj cesti D8 – problematičnog križanja Jadranske magistrale i izlaza s Kalvarije, odnosno Ulice Pod sveti Mikulj, gdje su se znale događati prometne nesreće.

Postupak je započeo izradom projektne dokumentacije. Za projektanta izabrana je tvrtka Rijekaprojekt d.o.o., iz Rijeke, s kojom je dana 15. lipnja 2016. godine sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta, financiran od strane Grada Novog Vinodolskog u iznosu od 100 tisuća kuna.

Nakon dobivenih potvrda glavnog projekta od strane svih relevantnih institucija sklopljen je  Sporazum o reguliranju međusobnih obveza na rekonstrukciji raskrižja Kalvarija na državnoj cesti DC8 u Novom Vinodolskom, između Grada Novog Vinodolskog, i izvođača radova – Hrvatskih cesta d.o.o. Sukladno Sporazumu, Grad Novi Vinodolski je preuzeo obveze izrade projektne dokumentacije, ishodovanja dozvola za gradnju, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrade natječajne dokumentacije, osiguranje istovremenog izvođenja radova na gradnji dijela sanitarnog kolektora, te preuzimanja održavanja izgrađene sanitarne kanalizacije, oborinske odvodnje, te javne rasvjete. Hrvatske ceste d.o.o. preuzele su obvezu provođenja postupka javne nabave, ugovaranja i financiranja radova i usluga nadzora na rekonstrukciji. Vrijednost radova financiranih od strane Hrvatskih cesta d.o.o. procijenjena je na ukupan iznos od 4.532.391,87 kuna, te vrijednost nadzora u iznosu od 248.750,00 kuna.

Projekt rekonstrukcije raskrižja Kalvarija bio je nužan kako bi se povećala sigurnost svih naših građana, a posebice stanara na Kalvariji i Pod sveti Mikulj, koji frekventno rabe to raskrižje odlazeći i dolazeći svojim kućama. Nakon izrade projektne dokumentacije, bilo je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose s fizičkim osobama čije su parcele dijelom bile zahvaćene projektnim planom. Upravo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, točnije, postupak izvlaštenja dijelova zemljišta fizičkih osoba, uzrok je što radovi nisu bili završeni prije početka turističke sezone. Po završetku radova, dobili smo jedno moderno raskrižje sa sigurnim skretanjem iz oba smjera u naselje Kalvarija i ulicu Pod sveti Mikulj. Uz novu prometnicu postavljen je nogostup za pješake, te iscrtan pješački prijelaz, kako bi se na siguran način mogla prelaziti cesta – naveo je gradonačelnik Velimir Piškulić.

Rekonstrukcijom raskrižja Kalvarija, Grad Novi Vinodolski nastavio je s provođenjem povećanja sigurnosti pješaka i vozača u prometu – rješavanjem tzv. crnih točki na području grada Novog Vinodolskog.


FOTOGRAFIJE:

 

Skip to content