Novosti


ZNANSTVENI SKUP “IVAN MAŽURANIĆ – ŽIVOT I DJELO”

Znanstveni skup „Ivan Mažuranić – život i djelo“,

 

koji  ograniziraju Grad Novi Vinodolski, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije, a povodom 200.  obljetnice  rođenja hrvatskog velikana, Novljanina Ivana Mažuranića, pjesnika, jezikoslovca, političara i državnika 

 

 bit će svečano otvoren 23. siječnja 2015. godine (petak),   

s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog

(Trg Vinodolskog zakona 1).


zeljak123
***

Pozivnica za znanstveni skup o Ivanu Mažuraniću

Program znanstvenog skupa Ivan Mažuranić – život i djeloZnanstveni skup Ivan Mažuranić – život i djelo

 

P R O G R A M

 

11,00 sati – otvorenje skupa i pozdravni govori u vijećnici Grada Novog Vinodolskog (Trg Vinodolskog zakona 1)

12,00 sati – uvodna izlaganja:

                   akademik Petar Strčić: Povijesno značenje roda Mažuranić

                   prof. dr. sc. Neda Engelsfeld: Politički i državni uvjeti Mažuranićeva vremena

                   prof. emeritus dr. sc. Dragutin Pavličević: O važnosti Mažuranićeve modernizacije

                                      Hrvatske

                   prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

13,20 sati – stanka

13,45 sati – rad u sekcijama:

                   sekcija Povijest države i prava (u vijećnici):

                   prof. dr. sc. Budislav Vukas ml.: Ivan Mažuranić i hrvatska državnost

                   prof. dr. sc. Robert Blažević:Politika i uprava u djelu Ivana Mažuranića

       prof. dr. sc. Ladislav Heka, Mađarska: Hrvatski ban Ivan Mažuranić – mađarskim

                         očima

                   prof. dr. sc. JosipVrbošić: Ozakonjenje berlinskog ugovora od strane

                                   zajedničkoga hrvatsko-ugarskog sabora 1879. godine

prof. dr. sc. Velinka Grozdanić,doc. dr. sc. Marisabell Škorić i dr. sc. Dalida

Ritossa:Iskoraci u postupanju s osobama lišenim slobode u vrijeme banovanja

                 Ivana Mažuranića

                   prof. dr. sc. Željko Radić:Mažuranić i suvremene tendencije u razvoju kaznenog

                                    prava i postupka

                   prof. dr. sc. Tadija Bubalovići dr. sc. Igor Martinović: Reforme temeljnih instituta

                                    kaznenog prava za banovanja Ivana Mažuranića

                   prof. dr. sc. Anamari Petranović: Početak Mažuranićeva banovanja – pitanja

                                    hrvatskog sveučilišta

                   prof. dr. sc. Nenad Hlača: Odvajanje crkve od države prema Školskom zakonu iz

                                    1874. godine

 

                   sekcija Povijest (u čitaonici):

       prof. dr. Milorad Nikčević: Ivan Mažuranić (1814-1890) u središtu kulturološke i

                           znanstvene pozornosti Crne Gore 2009. godine

       doc. dr. sc. Marko Medved: Crkvene prilike u doba Ivana Mažuranića,

       dr. sc. Stjepan Matković: Pravaši o Mažuraniću: izazovi moderne državne uprave

                           u očima oporbe

      

Željko Karaula, prof.: Ivan Mažuranić i Samostalna narodna stranka (1862.-

                        1865.)

       Mark Gjokaj, dipl. ecc., Crna Gora: Djelovanje znamenitog hrvatskog potkralja

                          Ivana

                          Mažuranića

       prof. dr. sc. Irvin Lukežić: Pisma FaustinaSuppéa Ivanu Mažuraniću

       prof. dr. sc. Željko Holjevac: Imovinsko stanje Ivana Mažuranića

       dr. sc. Maja Polić: Ivan Mažuranić iz pogleda Martina Polića

                   univ. bacc. hist. Eldina Lovaš: Lik bana Ivana Mažuranića kroz prizmu ugarskoga

                                    tiska

15,15 sati – rasprava

15,30 sati – stanka

15,45 sati – nastavak rada po sekcijama:

                   sekcija Povijest države i prava (u vijećnici):

prof. dr. sc. Emilija Stanković, Srbija:Visoko obrazovanje u vreme Ivana  

                 Mažuranića i u Srbiji u isto doba

                   mr. sc. Manon Giron: Mažuranićev Prvi hrvatski zakon o pučkim školama i

                                    preparandijama (1874.) i njegov odraz na škole Gorskog kotara i

                                   dijela Hrvatskog primorja

                   prof. dr. Edin Mutapčić, BiH: S onu stranu Une i Save (Bosna i Hercegovina

                                     „Mažuranićevog doba“)

                   doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, Izborne reforme u Engleskoj u 19. st. i njihovo

                                    značenje za engleski parlamentarizam ili Kakav je život živjela

                                   Engleska  u vrijeme djelovanja i banovanja Ivana Mažuranića

                   prof. dr. sc. Željko Bartulović, Ukinuće Bakarskog municipija i teritorijalno

                                    upravne promjene u Mažuranićevo doba    

                   mg. A. John P. Kraljić: Odjek Mažuranića i Hrvatske u anglo-američkom svijetu u

                                    Mažuranićevo doba

16,45 sati – rasprava

                   sekcija Povijest (u čitaonici):

       Krešimir Škuljević, prof.: Školstvo Vojne krajine tijekom Mažuranića na primjeru

                        sibinjske općine

       prof. dr. sc. Tatjana Kren: Mažuranićevo zanimanje za astronomiju i skrivena

                       simbolika Mažuranićeva epa

       dr. Boris Stojkovski, Srbija: Srednjovekovni elementi Vjekova Ilirije Ivana

                        Mažuranića

       prof. dr. Salih Jalimam, BiH: Povijesni i poetski Smail-aga Čengić u

                        Mažuranovićevoj interpretaciji

       Marta Husić, prof.: Reforme Ivana Mažuranića i njihov utjecaj na urbanističko-

                        arhitektonsku sliku Zagreba

       dr. sc. Monica Priante: Čovjek komu će potomstvo slavno spominjati ime, život i

                         djelo Ivana Mažuranića u nekrolozima

                   Theodor de Canziani, prof.: Ivan Mažuranić – Živa baština – Stvarni doživljaj

                                    Prošlosti

16,55 sati – rasprava

18,00 sati – domjenak – restoran Lavanda

 

ORGANIZATORI ZNANSTVENOG SKUPA:

GRAD NOVI VINODOLSKI 

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI                                          

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI                            FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci                                                                   

S PODRUČNOM JEDINICOM U PULI

POKROVITELJ – PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


 

 

Skip to content