Novosti


15. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog

03.  STUDENOG  2010. GODINE (SRIJEDA)

 u  17,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima na kojima se obavlja naplata naknade za parkiranje vozila označavaju se horizontalnim oznakama plave boje, a nalaze se na slijedećim lokacijama:

1. FRANKOPANSKI TRG – otvoreno parkiralište

2. TRŽNICA – zatvoreno parkiralište

3. CENTAR II (kod škole); – zatvoreno parkiralište

4. KORZO HRVATSKIH BRANITELJA – ulično parkiralište

5. LUKAVICE – zatvoreno parkiralište

6. SUHA MARINA – zatvoreno parkiralište

Organizaciju naplate, te naplatu na parkirališnim mjestima iz ovog Zaključka vrši GKTD »Ivanj« d.o.o.

Visina naknade za parkiranje putničkog vozila, kombi i teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, te motocikla i njegove prikolice, za koje je dozvoljeno parkiranje na javnim parkiralištima iz ovog Zaključka, određuje se za parkirališta Centar II-škola, Frankopanski trg, Tržnica i Korzo hrvatskih branitelja: 4,00 kune po satu, a za parkiralište Lukavice i Suha marina: 3,00 kune po satu. U visini naknade za parkiranje uključen je porez na dodatnu vrijednost, a trajanje parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom nije ograničeno.

Skip to content