Proračun i izvršenje

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu sa Projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu i sastavnim Programima

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Programi javnih potreba
Program gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2017. godinu
Program zastite i spasavanja Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proracuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja kom. inf. za 2017.
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu:

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja kom. inf. za 2017.
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu:

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu:
Polugodišnji izvještaj – opći dio
Polugodišnji izvještaj – posebni dio
Polugodišnji izvještaj – kraj
Skip to content