Proračun i izvršenje

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vindolski za 2022. godinu

Godišnji Izvještaji o izvršenju proračuna Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu 

Godišnji izvještaj

Referentna stranica

Bilješke

Potvrda predaje

 

Godišnji izvještaji proračunskih korisnika za 2022. godinu 

Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog

Godišnji izvještaj

     Referentna stranica

     Bilješke

Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski

Godišnji izvještaj

    Referentna stranica

    Bilješke

Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski

Godišnji izvještaj

      Referentna stranica

      Bilješke

Dječji vrtić Fijolica

Godišnji izvještaj

   Referentna stranica

   Bilješke

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. g.
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. g.
III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. g.

Polugodišnji izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
Statistički izvještaj Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2021.g. KONSOLIDIRANI (FINA)
Statistički izvještaj Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2021.g. (FINA)

Godišnji izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu

Statistički izvještaj Proračuna za 2021.g. (FINA)
Statistički izvještaj Proračuna za 2021.g. – konsolidirani (FINA)

Polugodišnji izvještaji proračunskih korisnika za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj – Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog (FINA)
Polugodišnji izvještaj – Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski (FINA)
Polugodišnji izvještaj – Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski (FINA)
Polugodišnji izvještaj – Dječji vrtić FIJOLICA (FINA)

Godišnji izvještaji proračunskih korisnika za 2021. godinu

Godišnji izvještaj – Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski (FINA)
Godišnji izvještaj – Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski (FINA)
Godišnji izvještaj – Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski (FINA)
Godišnji izvještaj – Dječji vrtić FIJOLICA (FINA)

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu sa Projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu i sastavnim Programima

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Programi javnih potreba
Program gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2017. godinu
Program zastite i spasavanja Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proracuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja kom. inf. za 2017.
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu:

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja kom. inf. za 2017.
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu:

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu:
Polugodišnji izvještaj – opći dio
Polugodišnji izvještaj – posebni dio
Polugodišnji izvještaj – kraj
Skip to content