Proračun i izvršenje

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vindolski za 2022. godinu

Godišnji izvještaji proračunskih korisnika za 2022. godinu 

Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog

Godišnji izvještaj

     Referentna stranica

     Bilješke

 

Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski

Godišnji izvještaj

    Referentna stranica

    Bilješke

 

Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski

Godišnji izvještaj

      Referentna stranica

      Bilješke

 

Dječji vrtić Fijolica

Godišnji izvještaj

   Referentna stranica

   Bilješke

 

 

 

 

 

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. g.
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. g.
III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. g.

Polugodišnji izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
Statistički izvještaj Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2021.g. KONSOLIDIRANI (FINA)
Statistički izvještaj Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2021.g. (FINA)

Godišnji izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu

Statistički izvještaj Proračuna za 2021.g. (FINA)
Statistički izvještaj Proračuna za 2021.g. – konsolidirani (FINA)

Polugodišnji izvještaji proračunskih korisnika za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj – Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog (FINA)
Polugodišnji izvještaj – Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski (FINA)
Polugodišnji izvještaj – Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski (FINA)
Polugodišnji izvještaj – Dječji vrtić FIJOLICA (FINA)

Godišnji izvještaji proračunskih korisnika za 2021. godinu

Godišnji izvještaj – Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski (FINA)
Godišnji izvještaj – Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski (FINA)
Godišnji izvještaj – Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski (FINA)
Godišnji izvještaj – Dječji vrtić FIJOLICA (FINA)

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu sa Projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu i sastavnim Programima

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Programi javnih potreba
Program gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2017. godinu
Program zastite i spasavanja Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proracuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja kom. inf. za 2017.
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu:

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja kom. inf. za 2017.
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu:

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu:
Polugodišnji izvještaj – opći dio
Polugodišnji izvještaj – posebni dio
Polugodišnji izvještaj – kraj
Skip to content