Javni natječaji


22. siječnja 2023.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski (Sl. […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 7/16 ) raspisuje

NATJEČAJ

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, a rok za predaju ponuda je  8 dana od dana objave Natječaja.

Javno otvaranje pismenih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 03. veljače 2023. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik. Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci:

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski

Obrazac – Cjenik usluge 

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

 

 

11. siječnja 2023.

Natječaj za zakup gradskog zemljišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16, 16/18)  te Odluke Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 372-01/22-01/6, Grad Novi Vinodolski objavljuje

Natječaj za zakup gradskog zemljišta

 

5. siječnja 2023.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2023. godini

Zaključkom gradonačelnika od 5. siječnja 2023. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga […]

Zaključkom gradonačelnika od 5. siječnja 2023. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u 2023. godini.

Tekstovi javnih natječaja s pripadajućom natječajnom dokumentacijom mogu se pregledavati i preuzimati u nastavku.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruga u športu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

SPORT I TEHNIČKA KULTURA- Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

KULTURA – Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

SOCIJALA, ZDRAVSTVO I OSTALA PODRUČJA -Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novi Vinodolski za 2023. godinu
MANIFESTACIJE – Natječajna dokumentacija

 

5. siječnja 2023.

Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Novi Vinodolski

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i […]

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

Godišnji plan raspisivanja natječaja

Godišnji plan – tablica

29. prosinca 2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine […]

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije” 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

 

 

 

 

28. prosinca 2022.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice

u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

28. prosinca 2022.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo, Sandra Ristić, mag. oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto:

Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 1. Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo
 2. Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo
 3. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreka temeljem čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 68/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
 4. 10.1.2023. – I. Izvješće povjerenstva za provedbu natječaja – obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata
 5. 17.1.2023. – II. izvjesce povjerenstva za provedbu natječaja – rang lista
16. prosinca 2022.

Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. […]

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., donosi dana 14. prosinca 2022. godine Odluku o dodjeli stipendija.

 

8. prosinca 2022.

Javni poziv umirovljenicima i osobama rođenim 1957. godine i ranije (božićnica)

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i […]

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2170-11-04-22-6, od 8. prosinca 2022. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV
umirovljenicima i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije s područja Grada Novog Vinodolskog
– ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2022. godini –

Pozivaju se umirovljenici i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu).

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) i to:

0.00  –  1.000,00 kuna                      à                    500,00 kuna potpore

1.000,01 – 2.000,00 kuna                 à                    400,00 kuna potpore

2.000,01 – 3.000,00 kuna                 à                    300,00 kuna potpore

3.000,01 – 4.000,00 kuna                 à                    250,00 kuna potpore        

4.000,01 – 5.000,00 kuna                 à                    150,00 kuna potpore     

5.000,01 i više                                    à                    100,00 kuna potpore

 

Osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, ostvaruju pravo na iznos od 150,00 kuna potpore.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 1. Pravo na božićnicu ostvaruje se osobnim dolaskom u Dom kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima:

12., 13., 14., 15. i 16. prosinca 2022. god. od 08.00 do 14.00 sati.

 1. Božićnicu u ime korisnika može preuzeti i netko drugi uz obvezno predočenje vlastite osobne iskaznice te predočenje osobne iskaznice korisnika za kojeg se podiže božićnica kao i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),
 • Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za 11. mjesec 2022. godine ili druga odgovarajuća dokaznica),
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima (na uvid službenoj osobi).

OSOBE KOJE NISU OSTVARILE PRAVO NA MIROVINU A ROĐENE SU 1957. GODINE I RANIJE SU OBVEZNI DATI NA UVID SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu,
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

6. prosinca 2022.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Poslovni prostor se nalazi u Novom Vinodolskom, Frankopanski trg 2, izgrađen na k.č.br. 573 k.o. Novi, upisan u z.k.ul.br. 2527.
 • Površina poslovnog prostora:  8,00 m².
 • Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.
 • Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.
 • Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama zaključno s 15.12.2022. (četvrtak) godine do 10.00 sati a Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 15.12.2022. (četvrtak) godine u 12.00 sati.
 • Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

Tekst Natječaja za davanje ju zakup poslovnog prostora možete preuzeti na poveznici: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora 

Skip to content