9. travnja 2013.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (PROČIŠĆENI TEKST)

Na temelju članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 4/13), Komisija za […]

Na temelju članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 4/13), Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj  dana  15.03.2013. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu obuhvaća Odluku o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko –  goranske županije broj 28/05), Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu ( Službene novine Primorsko – goranske županije broj 36/05), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 23/07), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 38/10), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 8/12) te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 4/13), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 944/09/13-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-13-3

Novi Vinodolski, 15.03.2013

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK GRADA NOVI    VINODOLSKI

Dražen Tomić, dipl.iur., v.r.

 

ODLUKU

o komunalnom doprinosu

(pročišćeni tekst)

 

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (PROČIŠĆENI TEKST)

 

12. svibnja 2014.

GRADSKOM VIJEĆU 15. SVIBNJA ODLUKA O IZMJENAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVOG VINODOLSKOG I ODLUKA O UPU MUROSKVA

Na dnevnom redu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, koju je predsjednik Vijeća Neven Pavelić zakazao za četvrtak, 15. svibnja 2014. u […]

Na dnevnom redu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, koju je predsjednik Vijeća Neven Pavelić zakazao za četvrtak, 15. svibnja 2014. u 18 sati, prijedlozi su Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski i Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31,IS2). Vijećnici će raspravljati i odlučivati o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu, prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu i prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Na dnevnom redu su i prijedlozi Odluke o davanju suglasnosti za upis založnog prava – hipoteke, Odluke o davanju suglasnosti na oročenje novčanih sredstava, Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Novi Vinodolski, Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke. Vijeće će odlučivati o Prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Fijolica te o Prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici i prijedlogu za razrješenje i imenovanje člana Vijeća za koncesijska odobrenja.

Nakon verifikacije zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća, predviđena su vijećnička pitanja i prijedlozi.

ZELJAK320

3. srpnja 2014.

Odluka o izradi UPU Porto Teplo 1 (UPU 17)

   Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), […]

 

 Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Odluke izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

 

Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13)

 

            O prijedlogu UPU Porto Teplo 1 provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

Odluka.pdf

KLASA:    940-02/14-20/17
URBROJ:2107/02-01-14-3
Novi Vinodolski, 3.07.2014.

15. ožujka 2016.

ODLUKA O ISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA NATJEČAJA ZA UDRUGE U 2016. GODINI

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na 2. sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donijelo

 

ODLUKU

1. Povjerenstvo je u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta raspisanih Javnih natječaja utvrdilo da su sve prijavljene udruge ispunile formalne uvjete iz članka 24. Pravilnika, i to kako slijedi iz raspisanih područja Javnih natječaja:

 

a) Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu :

 

Boćarski klub Zagon

Plivački klub Vinodol

Ženski rukometni klub Vinodol

Tenis klub Vinodol

Nogometni klub Vinodol

Šahovski klub Zrinski Frankopan

Boćarski klub Radinje

Košarkaški klub Vinodol

Kuglački klub Vinodol

Klub jahanja Galop

ŠRU Vrulja

Ronilački klub Vinodol

JKYC Burin

Rukometni klub Vinodol

MNK Viktorija – Podbaran

Lovačko društvo Košutnjak

Karate klub Tensho

Boćarski klub Klenovica

Boćarski klub Plužnice

 

b) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016.g. :

 

Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ

Udruga 51+

Udruga HVIDR-a Crikvenica

UABA Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske

Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Novi korak“

UHDDR Novi Vinodolski

Hrvatski časnički zbor Vinodol

Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski

GDCK Novi Vinodolski

Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ

Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka

UDVDR Novi Vinodolski

Udruga pčelara Grada Novi Vinodolski

Udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka „Primorac“

 

c) Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2016.g.

 

Zavičajna udruga Klenovica

JKYC Burin

Društvo za sportsku rekreaciju Sportart

KUD Ilija Dorčić

 

 

d) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2016.g. :

 

Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile

Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

Zavičajna udruga Klenovica

Umjetnička organizacija Art Novi

Moto klub Jahači Vinodolskog zakona

Udruga Breze

Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo

Klapa Puntape

KUD Ilija Dorčić

HCK Gradsko društvo Crvenog križa

Udruga Ružica Vinodola

Udruga za narodne običaje Ledenice

Udruga za narodne običaje Zagon

Klapa Vinčace

Zavičajna udruga Plužnice Gornji Zagon

 

 

2. Projekti i programi udruga iz točke 1. upućuju se na stručno ocjenjivanje povjerenstvu u skladu s člankom 26. Pravilnika.

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA I OCJENJIVANJA PRIJAVA               

 

KLASA : 400-02/15-20/12

URBROJ : 2107/02-04-16-6

 

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

 

Skip to content