Novosti


ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (PROČIŠĆENI TEKST)

Na temelju članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 4/13), Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj  dana  15.03.2013. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu obuhvaća Odluku o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko –  goranske županije broj 28/05), Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu ( Službene novine Primorsko – goranske županije broj 36/05), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 23/07), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 38/10), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 8/12) te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 4/13), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 944/09/13-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-13-3

Novi Vinodolski, 15.03.2013

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK GRADA NOVI    VINODOLSKI

Dražen Tomić, dipl.iur., v.r.

 

ODLUKU

o komunalnom doprinosu

(pročišćeni tekst)

 

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (PROČIŠĆENI TEKST)

 

Skip to content