Udruga za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama Grada Novi Vinodolski

Usluga pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama Grada Novog Vinodolskog je sa svojim djelovanjem započela 1. studenoga 2006. godine i to u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, a od 2014. godine djeluje kao udruga.

Usluge pomoći u kući mogu koristiti osobe sa prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog starije od 65 godina kojima je zbog tjelesnog i mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti potrebna pomoć u vlastitom kućanstvu.

Udruga danas broji pet djelatnika koji svakodnevno pomažu u obavljanju kućanskih poslova, poslova održavanja osobne higijene i ostalih svakodnevnih poslova.

Svaki korisnik, sukladno svojim mogućnostima i potrebama, može ugovoriti paket koji mu najbolje odgovora.

Cijena usluge ovisi o prihodima korisnika i količini ugovorenih usluga. 

Skip to content