Udruženje obrtnika Novi Vinodolski

Grad Novi Vinodolski je 1994. godine osnovao Udruženje obrtnika Grada Novog Vinodolskog čiji je cilj zastupanje i promicanje interesa obrtništva.

Članstvo u Udruženju obrtnici stječu danom upisa obrtnika u obrtni registar, a dobrovolji članovi, odnosno fizičke i pravne osobe danom donošenja odluke o prijemu u članstvo. Trenutno Udruženje ima 234 člana što se iz dana u dan mijenja.

Udruženje promiče obrt i obrtništvo, usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja i njihove zajedničke interese na području grada Novog Vinodolskog, a dio je jedinstvenog sustava organiziranosti obrta kojeg čine udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatska obrtnička komora.

Tijela upravljanja Udruženjem su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik Udruženja. U Udruženju djeluje 6 cehova, te svaki od njih ima svoga predsjednika. Jedina zaposlena osoba u Udruženju je tajnik, svi ostali su volonteri.

Predsjednik:

Siniša Tomić

Tajnica:

Matea Rubčić

Adresa: Lokvica 2, 51250 Novi Vinodolski

Tel: +385 51 244 491

E-mail: [email protected]

Skip to content