Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva

Novi Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog usvojen je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog održanoj 10. svibnja 2023. godine.

Svrha Programa je promicanje ravnomjernog i održivog gospodarskog raste, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Novog Vinodolskog.

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, povećanje dostupnosti izvora financiranja i broja gospodarskih aktivnosti, korištenje poduzetničke prostorne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata te podizanje razine poduzetničke kulture.

Općim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:

  • Razvoj poduzetničkih potpornih institucija
  • Poticanje obrazovanja i informiranje poduzetnika
  • Razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika
  • Razvoj i poticanje očuvanja deficitarnih zanimanja
  • Promocija destinacije i podrška programima u turizmu
  • Poticanje ruralnog razvoja i unaprjeđenje poljoprivrede
  • Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Sredstva za provedbu mjera iz Ovog programa osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Vinodolskog. Način provedbe programa, kao i visinu sredstava koja su namijenjena za pojedine mjere iz Programa, utvrđuje gradonačelnik Grada.

—–

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog

Poslovnik o radu Povjerenstva za provođenje Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM OPĆEG PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2023. GODINU (U MODALITETU PRIVREMENO OTVORENOG POZIVA S KRAJNJIM ROKOM DOSTAVE ZAHTJEVA)

 

Javni poziv – u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave zahtjeva

Obrazac 1 – Prijavni obrazac

Obrazac 2 – Specifikacija troškova

Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istog troška

Obrazac 5 – Izvješće o utrošku sredstava

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM OPĆEG PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2023. GODINU (U MODALITETU TRAJNOG POZIVA – DO ISKORIŠTENJA SREDSTAVA)

Javni poziv – u modalitetu trajnog poziva (do iskorištenja sredstava)

Obrazac 1 – Prijavni obrazac

Obrazac 2 – Specifikacija troškova

Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istog troška

Obrazac 5 – Izvješće o utrošku sredstava

Skip to content