Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva

Novi Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog usvojen je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog održanoj 10. svibnja 2023. godine.

Svrha Programa je promicanje ravnomjernog i održivog gospodarskog raste, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Novog Vinodolskog.

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, povećanje dostupnosti izvora financiranja i broja gospodarskih aktivnosti, korištenje poduzetničke prostorne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata te podizanje razine poduzetničke kulture.

Općim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:

  • Razvoj poduzetničkih potpornih institucija
  • Poticanje obrazovanja i informiranje poduzetnika
  • Razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika
  • Razvoj i poticanje očuvanja deficitarnih zanimanja
  • Promocija destinacije i podrška programima u turizmu
  • Poticanje ruralnog razvoja i unaprjeđenje poljoprivrede
  • Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Sredstva za provedbu mjera iz Ovog programa osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Vinodolskog. Način provedbe programa, kao i visinu sredstava koja su namijenjena za pojedine mjere iz Programa, utvrđuje gradonačelnik Grada.

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog
Poslovnik o radu Povjerenstva za provođenje Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content