Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva

Novi Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog usvojen je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog održanoj 10. svibnja 2023. godine.

Svrha Programa je promicanje ravnomjernog i održivog gospodarskog raste, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Novog Vinodolskog.

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, povećanje dostupnosti izvora financiranja i broja gospodarskih aktivnosti, korištenje poduzetničke prostorne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata te podizanje razine poduzetničke kulture.

Općim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:

  • Razvoj poduzetničkih potpornih institucija
  • Poticanje obrazovanja i informiranje poduzetnika
  • Razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika
  • Razvoj i poticanje očuvanja deficitarnih zanimanja
  • Promocija destinacije i podrška programima u turizmu
  • Poticanje ruralnog razvoja i unaprjeđenje poljoprivrede
  • Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Sredstva za provedbu mjera iz Ovog programa osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Vinodolskog. Način provedbe programa, kao i visinu sredstava koja su namijenjena za pojedine mjere iz Programa, utvrđuje gradonačelnik Grada.

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog
Poslovnik o radu Povjerenstva za provođenje Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog
Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog
Odluka o provedbi Mjere 7.1 “Potpora za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite” u 2023. i 2024. godini iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE U 2023. I 2024. GODINI TEMELJEM MJERE 7.1 OPĆEG PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG U 2023. GODINI

Javni poziv – subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u 2023. i 2024. godini
Obrazac 1 – Zahtjev za dodjelu subvencije
Obrazac 2 – Izjava o korištenju potpora male vrijednosti (de minimis)

POZIV BANKAMA ZA ISKAZ INTERESA ZA UKLJUČIVANJE U PROVEDBU MJERE 7.1 ‘POTPORA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE’ U 2023. I 2024. GODINI

Poziv bankama za iskaz interesa
Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Prilog 1)
Odluka o provedbi mjere 7.1 ‘Potpora za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite’ u 2023. i 2024. godini (Prilog 2)
Obrazac prijave (Prilog 3)
Odluka o odabiru

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM OPĆEG PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2023. GODINU (U MODALITETU PRIVREMENO OTVORENOG POZIVA S KRAJNJIM ROKOM DOSTAVE ZAHTJEVA)

Javni poziv – u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave zahtjeva
Obrazac 1 – Prijavni obrazac
Obrazac 2 – Specifikacija troškova
Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istog troška
Obrazac 5 – Izvješće o utrošku sredstava 
Odluka o dodjeli potpore u 2023. godini
Odluka o dodjeli potpore u 2023. godini – ispravak
Nacrt Sporazuma_ulaganja
Nacrt Sporazuma_porez na potrošnju

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM OPĆEG PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2023. GODINU (U MODALITETU TRAJNOG POZIVA – DO ISKORIŠTENJA SREDSTAVA)

Javni poziv – u modalitetu trajnog poziva (do iskorištenja sredstava)
Obrazac 1 – Prijavni obrazac
Obrazac 2 – Specifikacija troškova
Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istog troška
Obrazac 5 – Izvješće o utrošku sredstava
Odluke o dodjeli potpore u 2023. godini
Skip to content