Sastav i Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog (Mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine):

Predsjednik Gradskog vijeća:

 • Neven Pavelić (HDZ)

Potpredsjednici Gradskog vijeća:

 • Marinko Buljat (HDZ)
 • Mihael Jovanović (SDP)

Članovi Gradskog vijeća:

 • Neven Pavelić (HDZ)
 • Tena Peričić (HDZ)
 • Marijana Špalj (HDZ)
 • Hrvoje Sokolić (nez.)
 • Iva Uremović (HDZ)
 • Ana Jovanović (HDZ)
 • Marinko Buljat (HDZ)
 • Nenad Cvitković (HDZ)
 • Velibor Topolovec (HSS)
 • Mihael Jovanović (SDP)
 • Saša Đujić (SDP)
 • Željka Beg Šargač (SDP)
 • Renata Volkmer Starešina (SDP)
Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja općih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Gradsko vijeće, Gradsko vijeće osniva radna tijela Gradskog vijeća.
Vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:
 1. Mandatna komisija
  • Hrvoje Sokolić, predsjednik
  • Ana Jovanović, član
  • Željka Beg Šargač, član
 2. Komisija za Statut i Poslovnik
  • Tena Peričić, predsjednica
  • Mihael Jovanović, član
  • Vladimir Mrzljak, član
 3. Komisija za izbor i imenovanje
  • Marinko Buljat, za predsjednika
  • Renata Volkmer Starešina, za člana
  • Velibor Topolovec, za člana
 4. Komisija za proračun i financije
  • Ana Jovanović, predsjednica
  • Saša Đujić, član
  • Mario Svetić, član
Skip to content