LAGUR Tunera

Ideja za osnivanjem LAGUR-a proizašla je iz LAG-a „VINODOL“, koji je okupio predstavnike ribara, gradova i općina, lučkih uprava i udruga kako bi surađivali i zajedno radili na osnivanju LAGUR-a, a kasnije i na provedbi lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR).

Osnivači LAGUR-a su sedam jedinica lokalne samouprave: Grad Bakar, Grad Crikvenica, Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Kostrena, Općina Fužine i Općina Lokve, koje čine jedinstveno ribarstveno područje LAGUR-a, kao i predstavnici gospodarskog sektora ribarstva i predstavnici civilnog sektora.

Dana 23.5.2016. u Crikvenici održana je osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) – eng. FLAG (Fisheries local action group). LAGUR je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima. Na osnivačkoj skupštini izabran je službeni naziv lokalne inicijative – TUNERA, naziv koji je poveznica za cijelo područje LAGUR-a, koje je u prošlosti bilo poznato po tunerama.

Posjetite web stranicu: lagur-tunera.hr
Skip to content