Novosti


20. listopada 2021.

Informacija o javnoj raspravi

U Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, od 22. listopada do zaključno 2. studenog 2021. godine, dakle u trajanju od 12 dana održava se […]
U Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, od 22. listopada do zaključno 2. studenog 2021. godine, dakle u trajanju od 12 dana održava se Javna rasprava o:
  • Prijedlogu V. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
  • Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Marina“
  • Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV
Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana i Prijedlozi odluka stavit će se na javni uvid u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Javno izlaganje će se održati u petak, 29.10.2021. godine od 12,00 sati prema satnici u Obavijesti o Javnoj raspravi.
18. listopada 2021.

Obavijest o regulaciji prometa na Obali Petra Krešimira IV.

U okviru projekta Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Novi  Vinodolski, Crikvenica i Selce, u narednom periodu od 19. listopada […]

U okviru projekta Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Novi  Vinodolski, Crikvenica i Selce, u narednom periodu od 19. listopada do 5. studenog planirani su radovi sanacije kanalizacijskog sustava iskopom na kolektoru K1 u ulici Obala Petra Krešimira IV. Slijedom navedenog dio prometnice od ugostiteljskog objekta Bonaca do odmarališta Pliva u prethodno navedenom periodu bit će zatvoren za sva vozila.

 

16. listopada 2021.

Uređenje ulice Lokvica uz financijski doprinos MRRFEU

Uskoro kreću radovi na uređenju dijela ulice Lokvica a uz vlastita sredstva Grad je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU osigurao i […]
Uskoro kreću radovi na uređenju dijela ulice Lokvica a uz vlastita sredstva Grad je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU osigurao i dodatna sredstva, odnosno sufinanciranje u iznosu od 250 tisuća kuna.
Grad Novi Vinodolski je u rujnu pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za projekt „Uređenje dijela ulice Lokvica“.
Krajnji rok za dostavu ponuda istekao je u srijedu, 13. listopada, a pregled i ocjena pristiglih ponuda je u tijeku.
15. listopada 2021.

Aktivnosti projekta Aglomeracija na području našeg grada

Završetkom ljetne sezone, projekt Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce krenuo je dalje. Predstavnici VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. i voditelj projekta Zoran Marasović ispred izvođača […]
Završetkom ljetne sezone, projekt Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce krenuo je dalje. Predstavnici VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. i voditelj projekta Zoran Marasović ispred izvođača radova, na današnjem sastanku kod gradonačelnika predstavili su terminski plan i aktivnosti koje slijede u jesenskom periodu.
 
Naime, na području Grada Novog Vinodolskog u naselju Novi Vinodolski završena je većina radova na sanaciji postojećeg sustava odvodnje, izvršeni su radovi na budućem transportnom cjevovodu od trgovačkog centa Lidl do budućeg uređaja za pročišćavanje koji će se nalaziti u Pavlomiru, a preostaje još izvršiti radove od Lidla do Marine Novi u dužini od 70 m.
 
Tijekom mjeseca studenog vršit će se priprema za asfaltiranje dionice u punom profilu od novog rotora na Melu do naselja Mikulja (Ulica Antona Mataije). Trenutno se u Novom izvode i radovi na rekonstrukciji crpne stanice Zagori.
 
U naselju Grabrova radi se na tri lokacije. Dvije lokacije se odnose na Povilsku ulicu, dok je treća lokacija Obala dr. Josipa Sokolića. Što se tiče naselja Povile radovi su se izveli na predjelu Dugno, a trenutno se vrše iskopi za crpne stanice Povile istok i Povile zapad, te iskop kolektora u ulici Nikole Butkovića Cole.
 
Početak radova na izgradnji uređaja za pročišćavanja očekuje se u prvom kvartalu 2022. godine.
 
13. listopada 2021.

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke pitke vode – Grabrova

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, u četvrtak, 14.listopada u vremenu od 8 do 14 sati, privremeno će biti obustavljena isporuka pitke vode u […]

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, u četvrtak, 14.listopada u vremenu od 8 do 14 sati, privremeno će biti obustavljena isporuka pitke vode u naselju Grabrova, u ulici Grabrova.

13. listopada 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Breze

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Tomislava Cvitkovića, univ.spec.oec., KLASA: 940-02/21-20/60, UR.BROJ: 2107/02-04-21-5, od 12. listopada 2021. godine, Grad Novi Vinodolski dana 13. listopada 2021. godine objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta.

Predmet natječaja je 680/4021 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 6865, k.o. Novi, a  prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, ANTON GRŠKOVIĆ, ing. geodezije, pod radnim brojem: „k.č.br. 16047/4“, u površini od 680 m².

Početna cijena 1 m² zemljišta je 177,77 kn, ukupno  120.883,60 kn, a jamčevina u visini od 10% početne cijene, u iznosu od 12.088,36 kn uplaćuje se na žiro račun Grada Novog Vinodolskog IBAN HR7323900011829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, s naznakom: jamčevina za natječaj, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, a dokaz o izvršenoj uplati mora se priložiti ponudi.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 29. listopada 2021. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, s početkom u 9,30 sati

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju  sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta možete preuzeti ovdje, a sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić)  svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

13. listopada 2021.

Uspješni u povlačenju EU sredstava

Grad Novi Vinodolski uvršten je na listu jedinica lokalne samouprave koje su prošle godine povukle najviše novaca iz EU fondova. Portal gradonacelnik.hr istražio […]
Grad Novi Vinodolski uvršten je na listu jedinica lokalne samouprave koje su prošle godine povukle najviše novaca iz EU fondova.
Portal gradonacelnik.hr istražio je koji su gradovi lani povukli najviše EU sredstava. Analizu o povučenim sredstvima, izradili su na temelju podataka FINA-e, direktne i indirektne pomoći, tj. konta 6323 i 6324 te 638. Grad Novi Vinodolski je po stanovniku povukao nešto manje od 2 tisuće kuna, a više o analizi možete pročitati na poveznici gradonačelnik.hr.
13. listopada 2021.

Obavijest o privremenoj obustavi pitke vode – Klenovica

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, danas, 13.listopada u vremenu od 8 do 12 sati, privremeno će biti obustavljena isporuka pitke vode u Klenovici […]

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, danas, 13.listopada u vremenu od 8 do 12 sati, privremeno će biti obustavljena isporuka pitke vode u Klenovici – ulice Velebitska, Zidinice, Stjepana Radića, Valentinov prilaz i Bunjevački prilaz.

8. listopada 2021.

Upis djece u Program predškole

DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA” NOVI VINODOLSKI Na temelju članka 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje […]

DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA” NOVI VINODOLSKI

Na temelju članka 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA

objavljuje

POZIV

za upis djece u Program predškole

Program predškole obvezatan je za svu djecu koja nisu upisana u Vrtić, a koja će biti školski obveznici naredne školske godine.

Prijave za upis u program predškole primat će se od 11.10.2021. do 25.10.2021. godine. Roditelji mogu podnijeti prijavu za upis zajedno sa svom popratnom dokumentacijom neposredno na gornjem ulazu u Vrtić (ubaciti u žuti sandučić, kod ulaza), putem pošte na adresu: Dječji vrtić FIJOLICA, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili putem elektroničke pošte na mail: [email protected]

 DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: 

  • prijavu za upis – preuzeti na sljedećoj poveznici: http://www.dv-fijolica.hr/obrasci/ (u praznim poljima pri vrhu naznačiti „… u pedagoškoj godini 2021./2022.“);
  • presliku djetetovog rodnog lista   ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
  • dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski (preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta).

U Novom Vinodolskom, dana 08.10.2021. godine.

6. listopada 2021.

Informativna radionica za potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Poduzetnički centar „Vinodol“ poziva sve zainteresirane da se prijave na informativnu radionicu za podmjeru 6.3., tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. […]

Poduzetnički centar „Vinodol“ poziva sve zainteresirane da se prijave na informativnu radionicu za podmjeru 6.3., tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Radionica će se održati u petak 15. listopada 2021. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski s početkom u 11:00 sati.

Cilj informativne radionice je upoznati poljoprivrednike o mogućnostima bespovratnog financiranja ulaganja iz Mjere 6., Podmjere 6.3. za koje se raspisivanje natječaja sukladno indikativnom godišnjem planu objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH očekuje uskoro. Potpora ima za cilj pomoći gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i ostvarenje dovoljno prihoda za dostojanstven život i ostanak na ruralnom području, čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti.

Na radionici će se obraditi predmet natječaja, uvjeti prihvatljivosti korisnika i aktivnosti, prihvatljivi sektori, broj projekata po korisniku, potrebna dokumentacija, kriteriji odabira, način podnošenja zahtjeva za potporu i dr.

Budući da zbog epidemioloških mjera radionici može prisustvovati ograničen broj ljudi, svi zainteresirani za predmetnu radionicu mogu se prijaviti na mail [email protected] najkasnije do srijede 13. listopada 2021. godine.

 

 

 

Skip to content