Olakšice

Grad Novi Vinodolski provodi i mjere rasterećenja poslovanja poduzetnika i obrtnika kroz mogućnost ostvarenja određenih olakšica i to kroz:

Odluku o komunalnom doprinosu (Sl. novine PGŽ br. 02/19)

  • oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100%-tnom iznosu za izgradnju gospodarskih objekata proizvodne namjene koji nemaju štetan utjecaj na okoliš, te za izgradnju ukopane i podzemne javne garaže
  • umanjenje komunalnog doprinosa od 30% za izgradnju strateških gospodarskih objekata planiranih prostorno planskom dokumentacijom (gradonačelnik)
  • umanjenje komunalnog doprinosa od 30% za izgradnju objekata namjene hotel i hotel baština
  • djelomično ili 100% umanjenje za gospodarske objekte od posebnog interesa za Grad (Gradsko vijeće)
  • niska cijena komunalnog doprinosa u zonama 6 i 7, odnosno PZ Zapad i PZ Kargač, a koja iznosi 17 kn po metru kubnom, u odnosu na npr. onu gdje iznosi 137 kn po metru kubnom:

Odluku o komunalnoj naknadi (Sl. novine PGŽ br. 39/18)

  • umanjenje koeficijenta namjene poslovnog prostora za 50% za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja duže od 6 mjeseci u kalendarskoj godini (koeficijent namjene ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište), a obrazac Zahtjeva možete preuzeti ovdje
Skip to content