Sakralna baština na području Grada Novog Vinodolskog

Crkva svetog Filipa i Jakova i crkvica svetog Fabijana i Sebastijana

Crkva svetog Filipa i Jakova Izgrađena je u 14. stoljeću kao trobrodna bazilika. U 18. stoljeću dolazi do barokizacije crkve, a početkom 20. stoljeća preuređuje se pročelje u stilu historicizma. Na vanjskom zidu svetišta na dva je kamena uklesana godina 1520., kombinacijom arapskih i rimskih brojeva, a zatim glagoljicom – najvjerojatnije kao  spomen na obnovu ili prezidavanje crkve, jer je ona sama puno starija.

U njoj se pred velikim oltarom nalazi grobnica modruškog biskupa  Kristofora Dubrovčanina (Petančića), koji je sa svojim kaptolom pobjegao s Modruša, pred Osmanlijama, te u Novom našao utočište. Tu je i umro 1499. godine. Grobna ploča je od mramora i na njoj je biskupov lik s latinskim natpisom. Desno od oltara je grobnica biskupa Ivana Krstitelja Caballinija, a lijevo biskupa Ivana Krstitelja Ježića. Iznad vrata sakristije stoji reljefni grobni spomenik kanonika opata Nikole Mrzljaka, generalnog vikara Modruške biskupije za biskupa Ježića.

Oltari su građeni u 19. stoljeću u neoklasicističkom stilu. Crkvu je u uređivao majstor Peroš iz Kastva.

Na pročelju crkve nalazio se zvonik koji je srušen 1909., a na mjestu porušene crkvice svetog Fabijana i Sebastijana je izgrađen novi, 36 metara visok zvonik. Prošlost crkvice je zanimljiva.  Sačuvana je kamena ploča, koja se nalazila iznad vrata srušene crkve (danas u Zagrebu u Povijesnom muzeju Hrvatske. Narodna predaja veli, da je sagrađena za 24 sata, u vrijeme pojave kuge, a Sveti Fabijan i Sebastijan su zaštitnici od kužnih bolesti. Oltar iz 1656.godine, ukrašen rezbarijama, nalazi se u Narodnom muzeju u galeriji Novi Vinodolski.

Za sve informacije vezane uz raspored misa u Župnoj crkvi svetog Filipa i Jakova Novi Vinodolski obratite se na kontakt: Župni ured svetog Filipa i Jakova/ Telefon: +385 (51) 244 205 / Adresa: Braće Radića 39, 51250 Novi Vinodolski.

Crkva svetog Trojstva (Svete Trojice)

Jednobrodna gotička crkva s bačvastim prelomljenim svodom  nad svetištem izgrađena je početkom 15. stoljeća. Nalazi se na putu od Starog grada k luci, nedaleko od Župnog dvora. Oltar crkve rad je domaćeg majstora, a dao ga je napraviti modruški kanonik Antun Mažuranić, rođeni Novljanin (1687.-1757.). Od sredine osamdesetih godina, a nakon sanacionih radova, u njoj je postavljena zbirka sakralne umjetnosti.

Zbirka je otvorena za razgled u ljetnim mjesecima od 10 do 12 i 20 do 23 sata, a za ostale mjesece informacije su dostupne u Župnom uredu svetog Filipa i Jakova / Telefon: +385 (51) 244 205 / Adresa: Braće Radića 39, 51250 Novi Vinodolski.

Crkvica svetog Marina

Na otočiću Sveti Marin se nalazi  istoimena crkvica izgrađena u 17.-18. st. na temeljima starijeg objekta, a 1818. godine je obnovljena. U temeljima je pronađena mramorna ploča (stela) iz 4. stoljeća s natpisom u čast rimske carice Helene, koju je podigao namjesnik Dalmacije Flavius Julius Rufinus Sarmentius. Ploča se danas nalazi u Arheološkom muzeju u Zagrebu, uz rimski novac iz grobnih nalaza kod hotela „Lišanj“.

Ostaci crkve Blažene Djevice Marije

Na poluotoku, u blizini luke, knez Martin Frankapan Pobožni darovao je 1462. godine redovnicima Reda Sv. Pavla Pus­tinjaka crkvu Blažene Devi Marije na Ospi, koju je nanovo iz­gradio (Osap je prvotni naziv poluotoka između uvale Lišanj i Porta, kasnijeg naziva Fratarska Glavica ili Glavica. Brdo nad Novim, današnjeg naziva Osap, nazivalo se Veli Osap, Osep ili Ospeč/Ospač). Pavlinima je poklonio i zemljište za gradnju sa­mostana uz tu crkvu, na današnjem novljanskom groblju.

U dokumentima o povijesti crkve i samostana pavlina izgrađenog uz nju nalazi se i oporuka župljana (građanina) Mihovića iz 1446. kojom on ostavlja svoj posjed crkvi, a koja je dokaz da je crkva postojala i prije te godine.

Crkva je oštećena u potresu 1916., a urušila se 1917. godine. Ostaci te crkve – kapiteli  potpornih  stupova  ukrašeni zanimljivim klesanim prikazima, nalaze se u lapidariju Narodnog muzeja i galerije (u prizemlju Frankopanskog kaštela).

Popis manjih crkvica i kapelica na području grada Novog Vinodolskog

 • Crkvica svetog Križa (Kalvarija, Novi Vinodolski)
 • Crkvice svetog Mikule (Obala Petra Krešimira IV., Novi Vinodolski)
 • Crkvica svete Lucije (Novi Spa Hotels&Resort, Novi Vinodolski)
 • Crkvica svetog Ivana (Krasa, Novi Vinodolski)
 • Crkvica svetog Kuzme i Damjana (Novljansko polje)
 • Crkva Majke Božje Karmelske (Ledenice)
 • Crkva svetog Antona (Donji Zagon)
 • Crkva svete Magdalene (Povile)
 • Crkva svetog Jakova (Krmpote)
 • Crkva svetog Ilije (Sibinj)
 • Kapelica svetog Antona (Park Sv. Antona, Korzo hrvatskih branitelja, Novi Vinodolski)
 • Kapelica svetog Križa (Lokvica, Novi Vinodolski)
 • Kapelica svetog Križa na Precrikvi, uz Biškupiju (Novi Vinodolski)
 • Kapelica Majke Božje u zidu Dvorca (Braće Radića, Novi Vinodolski)
 • Kapelica svete Franciske na vrh Pridola (Antona Mažuranića, Novi Vinodolski)
 • Kapelica svetog Antona, na vrh Stabljevice
 • Kapelica svetog Roka (Vinodolska ulica, Novi Vinodolski)
 • Staklena kapelica (selo Omar, Krmpote)
Skip to content