Spomenička renta

Na području Grada Novi Vinodolski spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra i kulturno-povijesne cjeline, a sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 7/04 i 12/19).

Visina spomeničke rente iznosi 0,27/2,00 EUR/HRK mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline.

Prihod prikupljene spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski. Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, odnosno fakture.

Na ovršni i žalbeni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst (NN br. 26/03).

Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba prestaje obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se obavlja djelatnost.

Obveznici spomeničke rente moraju Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Tablicu možete preuzeti na sljedećem linku.
Skip to content