Ustanove u kulturi

Narodni Muzej i galerija Novi Vinodolski

Narodni muzej Novi Vinodolski utemeljen je poticajem novljanskih entuzijasta i ljubitelja starina na čelu s Jurjem Potočnjakom 1951. godine. Muzej je bio smješten Biškupiji, biskupskoj palači modruških ili krbavskih biskupa u Novom, a 1973. godine preseljen je na drugi kat Frankopanskog kaštela i u kulu Turnac.

Vrlo zanimljivi i originalni izlošci muzeja pobuđuju interes posjetitelja, jer ih oni mogu upoznati s kulturom prošlosti naroda toga kraja, njegovim životom i običajima. Posebno je zanimljiva etnografska zbirka izvornih narodnih nošnji i instrumenata, zatim arheološki i hidroarheološki nalazi iz Novog Vinodolskog i Povila, zbirka umjetničkih predmeta i oružja, te memorijalna zbirka obitelji Mažuranić.

U 2021. godini muzej je prigodnom izložbom „70 nam je godina već ili tek“ obilježio 70 godina postojanja i djelovanja.

Kontakt

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

T. +385 51 244 266

E- mail: [email protected]

Internet stranica: –

Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog

Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog je ustanova u kulturi osnovana 2006. godine od strane Grada Novog Vinodolskog. Kako pri Gradu Novom Vinodolskom djeluju još dvije ustanove u kulturi – Narodni muzej i galerija te Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski, osnovna djelatnost Centra za kulturu je usmjerena djelatnostima koje ne pokrivaju te dvije ustanove, a one su: njegovanje, unaprjeđenje i promicanje tradicionalnih kulturnih i umjetničkih izraza područja grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske; njegovanje i razvijanje svih oblika kulturnog stvaralaštva, te zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba Novog Vinodolskog; organiziranje svih kulturnih manifestacija koje imaju za cilj iskazati i promicati kulturna i umjetnička dostignuća Novog Vinodolskog, te uspostavljanje i razvijanje međugradske i međunarodne suradnje, razmjene na polju kulture i umjetnosti, a u sklopu turističke ponude grada; poticanje suradnje udruga s područja Novog Vinodolskog koje se bave promicanjem i unaprjeđenjem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

U proteklim godinama Centar za kulturu je samostalno ili u suradnji s ostalim dionicima organizirao više od 1000 raznih događanja (Novi music festival, Međunarodni festival klasične glazbe, Festival za djecu i mlade „Neki novi klinci“,…).

Kontakt

Adresa: Korzo hrvatskih branitelja 2, 51250 Novi Vinodolski

T. +385 51 244 782

E- mail: [email protected]

Internet stranica: –

Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski

U prizemlju Frankopanskog kaštela smještena je Narodna čitaonica i knjižnica, osnovana je za vrijeme ilirskog preporoda, 1845. godine. Čitaonica je odigrala veoma značajnu ulogu u kulturnom životu mjesta, pa su Novljani iz zahvalnosti njenom osnivaču kanoniku Josipu Mažuraniću, 9. prosinca 1988. podigli spomen ploču na njegovoj rodnoj kući u Starom gradu.

Osim bogate ponude literature ovdje možete pronaći usluge kopiranja, printanja, korištenja računala te Interneta.

Kontakt

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

T. +385 51 244 413

E- mail: [email protected]

Internet stranica: http://nck.hr/

Skip to content